22Tháng 112017

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng Tháng 7/2016 - Khóa 492

STT Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở Thời gian học
3 Cấp 1 Tối 2-4-6 17h45-19h15 04/07/2016 Điện Biên Phủ 8 tuần
4 Tối 2-4-6 17h45-19h15 18/07/2016
5 Tối 3-5 18h30-21h00 25/7/2016 Trương Công Định
  Tối 3-5 18h30-21h00 5/7/2016 Lê Văn Sĩ
  Tối 3-5 18h30-21h00 26/7/2016
7 Sáng T7-CN 8h-11h15 16/7/2016
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/7/2016 131 Nơ Trang Long -BT
  Tối 3-5 18h30-21h00 28/6/2016 131 Nơ Trang Long -BT
  Tối 3-5 18h30-21h00 28/6/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7
  Tối 3-5 18h30-21h00 19/7/2016 Hoàng Minh Giám- Phú Nhuận
16 Tối 2-4-6 17h45-19h15 11/7/2016 QUẬN 11
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/7/6/2017
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 25/7/2016
  Tối -5 18h30-21h00 12/6/2016
  Phỏng vấn cô dâu Việt Chiều T2→ T6  13h30-16h45 11/7/2016 Lê Văn Sĩ 10 tuần
26 Chiều T2→ T6  13h30-16h45 18/7/2016 Trương Công Định
  LUYỆN DỊCH NÓI Sáng T7-CN 8h00-11h15 16/7/2016 Lê Văn Sĩ 8 TUẦN
  LUYỆN THI TOPIK I, II Sáng T2 → T6  8h-11h15 07/11/2016 Lê Văn Sĩ
  Chiều T2- 4 - 6 13h30-16h45 07/11/2016 Lê Văn Sĩ
  Chiều T2 - 4 - 6 13h30-16h45 18/7/2016 Trương Công Định
  KLPT- EPS Chiều T2 → T6  13h30-16h45 11/7/2016 Lê Văn Sĩ
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 18/7/2016 Trương Công Định
  Tối T2 → T6  17h45-21h00 18/7/2016 Điện Biên Phủ  
  Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-chiều-tối Linh động  KG liên tục  Học online qua Skype tại nhà  
  Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1 Sáng-chiều-tối Linh động  KG liên tục  Học qua điện thoại tại nhà  
  Cấp 2 Tối 3-5 18h30-21h00 28/06/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ  
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 27/06/2016  
29 Tối 2-4-6 19h30-21h00 25/07/2016  
  Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 27/6/2016 Trương Công Định  
  Tối 2-4-6 19h30 - 21h00  25/7/2016  
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 4/7/2016 Lê Văn Sĩ  
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 25/7/2016  
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 8/7/2016  
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 23/7/2016  
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 18/7/2016 Hoàng Minh Giám- Phú Nhuận  
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 4/7/2016  
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/7/2016 131 Nơ Trang Long -BT  
  Cấp 3 Tối 3-5 18h30-21h00 05/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ  
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 11/07/2016  
  Tối 3-5 18h30-21h00 28/6/2016 Trương Công Định  
41 Tối 2-4-6 19h30 - 21h00  18/7/2016  
  Tối 2-4-6 19h30 - 21h00  11/7/2016 Lê Văn Sĩ  
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 2/7/2016  
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 16/7/2016 10 TUẦN
  Tối 3-5 18H30-21H 26/7/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7
  Tối 2-4-6 17H45-19H15 11/7/2016
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 28/6/2016 131 Nơ Trang Long -BT
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 18/7/2016 Hoàng Minh Giám- Phú Nhuận
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/7/2016
  Tối 3-5 18h30-21h00 19/7/2016
  Cấp 4 Tối 3-5 18h30-21h00 26/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ
  Tối 3-5 18h30-21h00 5/7/2016 Trương Công Định
  Tối 3-5 18h30-21h00 5/7/2016 Hoàng Minh Giám- Phú Nhuận
  Tối 2-4-6 17h45-19h15 28/6/2016 131 Nơ Trang Long -BT
  Cấp 5 Tối 3-5 18h30-21h00 5/7/2016 Lê Văn Sĩ
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/7/2016 Hoàng Minh Giám- Phú Nhuận
  Cấp 6 Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ
  Tối 2-4-6 19h30-21h 11/7/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7
45 Cấp 8 Tối 3-5 18h30-21h00 5/7/2016 Lê Văn Sĩ
  Cấp 9 Tối 2-4-6 17h45-19h30 25/7/2016 Lê Văn Sĩ
  Giao Tiếp 1 Sáng T7-CN 8h00-10h30 16/7/2016 Lê Văn Sĩ
  Giao Tiếp 2 Sáng T7-CN 8h00-10h30 16/7/2016 Lê Văn Sĩ
  Biên phiên dịch cấp 1 Sáng T2→ T6  8h00-11h15 04/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ 8 tuần
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 18/7/2016  Trương Công Định  
  Chiều T2 → T6  13h30-16h45 25/7/2016 Trương Công Định  
  Sáng T2→ T6  8h00-11h15 11/07/2016 Lê Văn Sĩ  
  Sáng T2-T6 8h00-11h15 18/7/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7  
  Biên Phiên Dịch Cấp 2 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 04/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ  
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/7/2016 Trương Công Định  
  Sáng T2→ T6  8h00-11h15 25/07/2016 Lê Văn Sĩ  
  Tối T2 - 4 - 6 17h45-21h00 25/07/2016 Lê Văn Sĩ  
  Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 11/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ  
  Chiều T2→ T6  13h30-16h45 18/07/2016  
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/6/2016 Trương Công Định  
53 Tối T2 → T6  17h45-21h 11/7/2016  
  Tối T2→ T6  17h45 -21h00 11/7/2016 Lê Văn Sĩ  
  Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 11/7/2016 Trương Công Định  
Tối T2 → T6  17h45-21h 11/7/2016  
Chiều T2 → T6  13h30-16h45 11/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ  
  Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 11/7/2016 Trương Công Định  
  Tối T2 → T6  17h45-21h 11/7/2016  
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 11/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ 8 tuần
  Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 11/07/2016 ĐIỆN BIÊN PHỦ
  Biên Phiên Dịch cấp 7 Sáng T2→ T6  8h00-11h15 18/07/2016 Lê Văn Sĩ
  Tối T2 → T6  17h45-21h 27/6/2016 Trương Công Định
  Biên Phiên Dịch Cấp 8 Sáng T2→ T6  8h00-11h15 18/07/2016 Lê Văn Sĩ  

 

 Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày khai giảng

  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 1422

Lịch học tiếng Hàn Quốc 7/2015

LỊCH HỌC TIẾNG HÀN QUỐC 07/2015

Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày  tại trung tâm học tiếng hàn gần nhất của chúng tôi.

STT

Tên lớp

Ngày học

Giờ học

Ngày

Học tại cơ sở

1

Cấp 1

Sáng 2-4-6

9h30 - 11h

29/06/2015

Điện Biên Phủ

2

Sáng 3-5

8h30 - 11h00

30/06/2015

3

Tối 3-5

18h30 - 21h

7/7/2015

4

Tối 3-5

18h30 - 21h

21/7/2015

5

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

6/7/2015

6

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

20/7/2015

7

Tối 3-5

18h30 - 21h

7/7/2015

SỐ 5 HOÀNG MINH GIÁM, P.9, PHÚ NHUẬN

9

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

20/7/2015

10

Tối 3-5

18h30 - 21h

21/07/2015

Phú Mỹ Hưng-Q.7

11

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

13/07/2015

Phú Mỹ Hưng-Q.7

12

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

6/7/2015

Trường trung cấp nghề Củ Chi

13

Tối 3-5

18h30 - 21h

14/07/2015

Trường trung cấp nghề Củ Chi

14

S7-CN

8h-10h30

18/7/2015

Lê Văn Sĩ

15

Chiều 2-4-6

15h - 16h30

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

Giảm 30% học phí

16

Chiều 3-5

14h - 16h30

21/7/2015

Lê Văn Sĩ

Giảm 30% học phí

17

Tối 2-4-6

17h45-19h15

20/07/2015

Trương Công Định

18

Tối 2-4-6

19h30-21h

20/07/2015

Trương Công Định

19

Chiều 2-4-6

13h30 - 15h00

13/07/2015

Trương Công Định

Giảm 30% học phí

20

chiều 3-5

14h - 16h30

7/7/2015

Trương Công Định

Giảm 30% học phí

21

Ôn Topik I

Chiều 2-4-6

13h -16h45

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

22

Tối 2-4-6

17h45-21h

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

23

Ôn Topik II

Chiều 2-4-6

13h -16h45

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

24

Tối 2-4-6

17h45-21h

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

25

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Tối 2-4-6

19h30-21h

KG liên tục 

Phú Mỹ Hưng - Q.7

26

Phỏng vấn cô dâu Việt

Chiều 2 --> 6

13h30 - 16h45

20/7/2015

Điện Biên Phủ

27

Cấp 2

Tối 3-5

17h45 - 20h15

30/6/2015

Phú Mỹ Hưng - Q.7

28

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

13/07/2015

Phú Mỹ Hưng-Q.7

29

Tối 3-5

18h30 - 21h

21/7/2015

Điện Biên Phủ

30

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

20/7/2015

Điện Biên Phủ

31

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

20/7/2015

Điện Biên Phủ

32

S7-CN

8h-10h30

11/7/2015

Lê Văn Sĩ

33

Tối T2-4-6

19h30-21h

20/7/2015

Trương Công Định

34

Tối T3-5

17h45-20h15

7/7/2015

Trương Công Định

35

Tiếng Hàn vỡ lòng

Sáng 2-4-6

9h-10h30

13/7/2015

Lê Văn Sĩ hoặc Trương Công Định

36

cho thiếu nhi

S7-CN

8h-10h30

18/7/2015

Lê Văn Sĩ

37

Skype ngữ pháp sơ cấp 1:1

Sáng-chiều-tối

Linh động 

KG liên tục 

Học online qua Skype tại nhà

38

Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1

Sáng-chiều-tối

Linh động 

KG liên tục 

Học qua điện thoại tại nhà

39

Cấp 3

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

3/8/2015

Điện Biên Phủ

40

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

6/7/2015

Lê Văn Sĩ

41

Tối 3-5

18h30-21h

7/7/2105

Lê Văn Sĩ

42

Tối 3-5

18h30 - 21h

 

SỐ 5 HOÀNG MINH GIÁM, P.9, PHÚ NHUẬN

43

Cấp 4

T3-5

18h30-21h

14/7/2015

Lê Văn Sĩ

 

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

20/7/2015

SỐ 5 HOÀNG MINH GIÁM, P.9, PHÚ NHUẬN

44

Tối 3-5

17h45 - 20h15

6/7/2015

Trương Công Định

45

Cấp 5

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

22/6/2015

Điện Biên Phủ

46

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

20/07/2015

Lê Văn Sĩ

47

Nghe nói  1

T2-4-6

19h30-21h

20/07/2015

Lê Văn Sĩ

48

Biên Phiên dịch

Tối 2-4-6

17h45 - 21h

13/7/2015

Lê Văn Sĩ

49

Cấp 1

Sáng 2--> 6

8h - 11h15

13/7/2015

Điện Biên Phủ

50

 

Sáng 2-->6

8h - 11h15

13/07/2015

Trương Công Định

51

Biên Phiên dịch

Tối 2-->6

17h45 - 21h

27/7/2015

Lê Văn Sĩ

52

Cấp 2

Sáng 2-->6

8h - 11h15

27/07/2015

Trương Công Định

53

Biên Phiên Dịch Cấp 3

Sáng 2--> 6

8h - 11h15

27/7/2015

Điện Biên Phủ

54

Tối 2-->6

17h45-21h

29/06/2015

Trương Công Định

55

Biên Phiên Dịch Cấp 4

Sáng 2--> 6

8h - 11h15

15/6/2015

Lê Văn Sĩ

56

Tối 2-6

17h45-21h

20/07/2015

Trương Công Định

57

Biên Phiên Dịch cấp 5 

Sáng 2--> 6

8h - 11h15

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

58

Sáng 2-->6

8h - 11h15

27/07/2015

Trương Công Định

59

Biên Phiên Dịch cấp 6 

Sáng 2--> 6

8h - 11h15

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

60

Biên Phiên Dịch cấp 7 

Sáng 2--> 6

8h - 11h15

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

61

Biên Phiên Dịch cấp 8

Sáng 2--> 6

8h - 11h15

6/7/2015

Lê Văn Sĩ

62

Âm Hán - Hàn

Tối 2-4-6

19h30-21h

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

63

Luyện dịch văn bản

Tối 2-4-6

19h30-21h

20/7/2015

Lê Văn Sĩ

 

Ngoài ra, Kanata còn thường xuyên mở các lớp ngắn hạn, lớp giao tiếp miễn phí giành cho học viên. Mọi chi tiết xin liên hệ tại trung tâm dạy tiếng hàn quốc gần nhất.

Trung tâm dạy tiếng hàn quốc thuộc Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata

Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, Tân Bình, Tp HCM, Tel: 3949-1403, 6678-1913, Yahoo: kanata_koreanschool
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp HCM: 08-3526-1145 Yahoo: kanatalevansi
Cơ sở 4: Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi - 2 Nguyễn Đại Năng, KP. I, TT Củ Chi, H. Củ Chi ( gần Trường PTTH Thị Trấn Củ Chi )., Tel: 08.66769205 – 0907 181 397. Yahoo: kanatacuchi
Cơ sở 5: 150 Đinh Công Tráng, Tp Vinh, Nghệ An, Tel: 0913-101-919. Yahoo: kanata_nghean

Cơ sở 6:Số 5 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận ( đối diện công viên Gia Định – quận Gò Vấp) Tel: 08.66820 960
Cơ sở 7:145 Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng, F.Tân Phong, Quận 7 Tel: 08.6685.5980

 Các thông tin học tiếng hàn quốc khác:

Danh sách giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc tại trường Kanata và các cơ sở (trung tâm tiếng hàn quốc) 

 

 9 lý do học tiếng Hàn với Kanata

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm học tiếng hàn quốc tại trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata bởi các lý do sau đây, tất cả những lý do này không chỉ đơn thuần là những con số liệt kê, nó còn là cam kết của Trường với học viên trong cả nước

 

1. Là trường đào tạo tiếng Hàn Quốc uy tín nhất Việt Nam hiện nay và cũng là trường dạy học tiếng Hàn Quốc lâu đời nhất tại Việt Nam hiện nay, không có trường dạy tiếng Hàn Quốc nào chuyên nghiệp tại Việt Nam có lịch sử lâu đời, có số lượng học viên và giáo viên đông đảo, chất lượng bằng chúng tôi.
2. Giáo viên Việt Nam và Hàn Quốc giàu kinh nghiệm, nhiệt tình: Tập thể giáo viên Kanata là tập thể giáo viên đã cho ra đời trên 30 loại giáo trình dạy tiếng Hàn tại Việt Nam như: Đại từ điển Hàn Việt, từ điển từ chuyên ngành Hàn Việt, tự học tiếng Hàn, chúng tôi sử dụng tư vấn tất cả những vấn đề về ngôn ngữ tiếng Hàn cho các bạn học viên Online qua yahoo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Đào tạo hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất: So với tất cả các trường học khác, chúng tôi có thời gian đào tạo hoàn tất ngắn nhất, ít chi phí nhất và cũng hiệu quả nhất
4. Cơ sở vật chất hiện đại: chúng tôi có hệ thống phòng lab để học viên đánh máy tiếng Hàn, hỗ trợ các kỹ thuật hạ tầng cho học viên hoàn chỉnh, các phòng học có máy tính, máy chiếu, intêrnt kết nối vv.. Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata là trường duy nhất tại Việt Nam cung cấp hệ thống tự học tiếng Hàn Quốc, tự kiểm tra năng lực học tiếng Hàn Quốc online miễn phí cho tất cả mọi người
5. Các dịch vụ hỗ trợ miễn phí phong phú: Không một trường Hàn ngữ nào tại Việt Nam lại có nhiều dịch vụ cung cấp cho học viên như : Xin việc làm, tư vấn du học, giữ học viên làm giáo viên, tư vấn xuất khẩu lao động...
6. Môi trường học tập và giao lưu phong phú: Nằm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với môi trường giao tiếp với người Hàn Quốc rất hiệu quả.
7. Là cầu nối hiệu quả nhất đến với Hàn Quốc: Tất cả những thông tin liên quan đến Hàn Quốc, học tiếng Hàn Quốc và Du học Hàn Quốc đều được chúng tôi cập nhật đầy đủ, phong phú, giải đáp đến tất cả học viên
8. Giáo trình học tiếng Hàn Quốc dễ hiểu và chuẩn xác, phong phú : Chúng tôi sử dụng giáo trình của trường Đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc Seoul University và giáo trình do chính chúng tôi biên soạn, sát thực tế và hiệu quả.
9. Nhiều ưu đãi và nhiều hình thức hỗ trợ học viên nhất : Sinh viên học sinh được giảm học phí, các đối tượng gia đình chính sách được giảm học phí, học viên được bảo lưu học phí trong thời gian nhất định, được chuyển lớp, bảo lưu học phí dễ dàng.

Lịch học tiếng hàn quốc tháng 06/2015(16/6/2015)
LỊCH HỌC TIẾNG HÀN QUỐC THÁNG 05/2015(15/4/2015)
Lịch học tiếng hàn quốc tháng 04/2015(21/3/2015)
Lịch học tiếng hàn quốc tháng 02+03/2015(4/3/2015)
Lịch học tiếng han quốc tháng 01/2015(18/12/2014)
Lịch học tiếng hàn quốc Tháng 12/2014(8/12/2014)
Lịch học tiếng hàn quốc tháng 12/2014(18/11/2014)
Lịch học tiếng hàn quốc tháng 11/2014(23/10/2014)
CHIÊU SINH LỚP HỌC TIẾNG HÀN QUA ÂM HÁN VIỆT(14/10/2014)

Tag: học tiếng hàn, học tiếng hàn quốc, dạy tiếng hàn quốc, dạy tiếng hàn, trung tâm học tiếng hàn , hoc tieng han, học tiếng hàn quốc tại tp.hcm, trung tâm học tiếng hàn quốc uy tín, trung tâm dạy học tiếng hàn quốc, dạy học tiếng hàn quốc tp.hcm

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 3761

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2013

 

Lịch Khai Giảng Tháng 04/2013

STT

Tên lớp

Ngày học

Thời gian

Ngày
khai giảng

Học tại cơ sở

1

Cấp 1

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

01/04/2013

Điện Biên Phủ

2

Tối 3-5

17h45 - 20H 15

02/04/2013

Điện Biên Phủ

3

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

15/04/2013

Điện Biên Phủ

4

Sáng T.7-CN

8h - 10h30

06/04/2013

Lê Văn Sĩ

5

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

18/03/2013

Củ Chi

6

Sáng 2-4-6

8h - 09h30

15/04/2013

Trương Công Định

7

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

15/04/2013

8

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

01/04/2013

9

Cấp 2

T ối 3-5-7

17h45 - 19h15

02/04/2013

Củ Chi

10

T ối 3-5

18h30 - 21h00

02/04/2013

Điện Biên Phủ

11

Cấp 3

T ối 3-5

18h30 - 21h00

02/04/2013

Lê Văn Sĩ

12

Sáng T.7-CN

8h 00- 10h30

06/04/2013

13

T ối 3-5-7

17h45 - 19h15

02/04/2013

Củ Chi

14

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

15/04/2013

Trương Công Định

15

Cấp 4

Tối 2-4-6

19h30 - 21h

15/04/2013

Lê Văn Sĩ

16

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

01/04/2013

Trương Công Định

17

Cấp 6

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

01/04/2013

Lê Văn Sĩ

18

Nghe nói 1

Tối 2-4-6

19h30-21h

01/04/2013

Lê Văn Sĩ

19

Nghe nói 3

Tối 3-5

17h45 - 20h15

01/04/2013

20

Biên Phiên dịch
cấp 1

Sáng 2-6

8h - 11h15

15/04/2013

Trương Công Định

21

Sáng 2-6

8h - 11h15

15/04/2013

Điện Biên Phủ

22

Biên Phiên dịch
cấp 3

Sáng 2-6

8h - 11h15

15/04/2013

Lê Văn Sĩ

23

Biên Phiên dịch
cấp 5

Sáng T.7-CN

17h45 - 21h

01/04/2013

Củ Chi

24

KLPT- EPS

Tối 2-6

17h45 - 21h

01/04/2013

Trương Công Định

25

Ôn KLPT- EPS

Sáng 2-6

8h - 11h15

01/04/2013

26

Dịch Phim

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

01/04/2013

Lê Văn Sĩ

27

Hoàn thiện
BPD

Tối 2-4-6

17h45 - 19h15

01/04/2013

28

Lớp Hán Hàn

Tối 2-4-6/35

17h45 - 19h15

1/4/2014

 

 

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1108

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THIỆN KHẢ NĂNG DỊCH NÓI CHO BIÊN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

 

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THIỆN KHẢ

 

 NĂNG DỊCH NÓI CHO BIÊN PHIÊN

 

DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

 

1.     MỤC ĐÍCH:

-         Bạn chưa hài lòng về khả năng dịch thuật tiếng Hàn của mình?

-         Bạn muốn biết tiếng Hàn của bạn đang có vấn đề gì?

-         Bạn không hài lòng với thu nhập hiện tại?

-         Hãy đến với khóa học: “Hoàn thiện khả năng dịch nói cho các Phiên dịch tiếng Hàn đang làm việc tại các công ty Hàn Quốc”   

2.     KHAI GIẢNG: Thứ 2 đầu tiên hằng tháng / tháng (1/10/2012)

 

3.     ĐỐI TƯỢNG:

1.       Đang làm công tác biên phiên dịch tại công ty Hàn Quốc

2.       Có trình độ tiếng Hàn cấp 3 trở lên hoặc tương đương

3.       Gặp những vấn đề nhất định trong công tác biên phiên dịch, nghe nói

4.     GIÁO TRÌNH: Tất cả những tài liệu đã dịch của các Giảng viên, giáo viên Giáo trình của Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata: Phim, tài liệu, hội thảo, phát biểu vv..

 

5.     THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Tuần 3 buổi, 2 tiết, 4 tuần

6.     HỌC PHÍ: 4,5 triệu đồng/ người/khóa

 

7.     GIẢNG VIÊN: 2 giáo viên Hàn- Việt đồng thời đứng lớp, giảng viên hàng đầu về tiếng Hàn, tiếng Việt tại Việt Nam

 

8.     SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN: 5 người/ lớp/2 giáo viên

 

9.     PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH

1.        Kiểm tra đầu vào: phát âm, từ vựng, diễn đạt, vv.. nắm bắt NHỮNG VẤN ĐỀ trong kiến thức tiếng Hàn của học viên, tiến đến sửa, điều chỉnh hoàn chỉnh.

2.        Học viên sẽ phải thực hành kỹ năng PHIÊN DỊCH ĐỒNG THỜI ngay tại lớp, tự dịch các bài khóa giáo viên đưa ra: radio, phim, kịch bản, bài phát biểu, slide

3.        Hai giáo viên Sửa hoàn chỉnh lỗi của học viên trong quá trình học viên trình bày, luyện tập cho đến khi hoàn chỉnh. 

 

10.KỸ NĂNG BỔ SUNG:

1.      KỸ NĂNG BIÊN PHIÊN DỊCH

2.      KỸ NĂNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY HÀN QUỐC

3.      KỸ NĂNG HỌC TIẾNG HÀN QUỐC

GIÁO ÁN CHI TIẾT

TT

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1.      

Kiểm tra đầu vào học viên: phát âm, từ vựng, khả năng trình bày, vấn đề tâm lý, vấn đề của học viên

Cho học viên đọc một đoạn văn và tiến hành sửa: phát âm, ngắt câu

Cho học viên dịch một đoạn hội thoại tiếng Hàn, sửa phát âm, ngắt câu, khối lượng từ vựng, cách trình bày

2.      

Tự giới thiệu bản thân mình+ kế hoạch trong tương lai

Kiểm tra kỹ năng nói trước đám đông, khắc phục các khuyết điểm đang gặp phải

3.      

Luyện tập kỹ năng nói và dịch

Nghe radio tiếng Hàn và đọc theo, đúng, chính xác, hoàn chỉnh, theo đúng ngữ điệu, sửa cho từng học viên

4.      

Dịch Hàn Việt đồng thời -bài phát biểu

Học viên nhận bài phát biểu, tự trình bày, giáo viên sửa cách trình bày ngay tại lớp

5.      

Dịch nói: Việt Hàn đồng- thời bài phát biểu

Giáo viên Việt đọc bài tiếng Việt, học viên dịch ngay tại chỗ, giáo viên Hàn hiệu đính, sửa lỗi

6.      

Thuyết trình: Thu hút đầu tư tỉnh Cần Thơ

Trình bày theo slide, giáo viên Việt nói, học viên dịch  sang tiếng Việt, giáo viên Hàn sửa

7.      

Luyện tập: Dịch hội thoại đồng thời : kể câu chuyện tiếng Việt, dịch sang tiếng Hàn

Kể một câu chuyện tiếng Hàn, dịch sang tiếng Việt

8.      

Dịch nói: Trả lời phỏng vấn KBS

Dịch đồng thời khi nghe radio hoặc hội thoại.

9.      

Dịch  nói: Báo cáo công việc hằng ngày, bản phân công công việc

Học viên trình bày trước lãnh đạo công ty về nội dung công việc hằng ngày, ai làm gì, ở đâu, thế nào

10. 

Dịch nói Giải thích công văn tiếng Hàn: Báo cáo kết quả kinh doanh trong tháng

Học viên trình bày trước lãnh đạo công ty về kết quả kinh doanh trong tháng

11. 

Dịch: Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Học viên đề xuất một phương án kinh doanh, của một đối tác đề xuất hợp tác đầu tư

12. 

Dịch: Bản tin VTV1

Nghe bài tin của KBS, lấu khuôn mẫu.

Dịch bài tin: Xin chào các bạn, ngày hôm nay .. bản tin sẽ có các nội dung sau

13. 

Thuyết trình: Giới thiệu văn hóa Việt

Tổng kết, đánh giá từng cá nhân, mức độ tiến bộ và cần tiếp tục khắc phục

Tài liệu bằng tiếng Việt của Giáo sư Trần Ngọc Thêm

1.       Trình bày bằng Slide

2.       Tất cả phải giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc.

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1607
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176