22Tháng 112017

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng Tháng 04/2017 - Khóa 501

Lịch Khai Giảng Tháng 04/2017 - Khóa 501
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở
Cấp 1 Chiều 3-5 13h30-15h00 04/04/2017

Lê Văn Sĩ, Q.3

(GIẢM 20-30%)

Tối 2-4-6 17h45-19h15 10/04/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 04/04/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 08/04/2017
CHIỀU T35 13h30-16h 28/3/2017

Phú Mỹ Hưng, Q.7

(GIẢM 20-30%)

TỐI T246 17h45-19h15 3/4/2017
Tối 3-5 18H30-21H 11/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 17H45-19H15 3/4/2017
Tối 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 04/04/2017

Trương Công Định, Q.TB

(GIẢM 20-30%)

Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 17/4/2017
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 24/4/2017
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h00 10/04/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/04/2017 Trung Chánh, Q.12
TỐI 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
TỐI 2-4-6 19H30-21H 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
Tối T246 17h45-19h15 03/04/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T246 19h30-21h 10/04/2017
Tối T3-5 18h-20h30 11/04/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 2-4-6 19h30-21h 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017
Phỏng vấn cô dâu Việt Chiều T2-T6 13h30-16h45 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
LUYỆN DỊCH NÓI
TRUNG - CAO CẤP
ST7-CN 8h00-11h15 15/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
ÔN KLPT - EPS Sáng T2 → T6 8h00-11h15 10/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2-6 17h45-21h 17/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
KLPT- EPS Sáng T2 → T6 8h00-11h15 03/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 03/04/2017
Tối T2-6 17h45-21h 17/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Chiều T2-T6 13h30-16h45 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Giao Tiếp 1 Chiều 2-4-6 13h30-15h00 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017
Giao Tiếp 2 Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
CẤP 2 Tối 2-4-6 19h30-21h 17/04/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h 18/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI T246 19H30-21H 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
TỐI T35 18H30-21H 18/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 10/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 11/04/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 17/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 3-5 18h30-21h 25/04/2017
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
TỐI 2-4-6 17H45-19H15 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
TỐI T3/5 18H30-21H 25/4/2017
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Skype Tại Nhà
Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1 Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Điện Thoại Tại Nhà
CẤP 3 TỐI T35 18H30-21H 28/3/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối 3-5 18h30-21h00 18/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
TỐI 2-4-6 20H-21h15 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
CẤP 4 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 17H45-19H15 10/4/2017  
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 2-4-6 17h45-19h15 24/04/2017
CẤP 5 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 1/4/2017
Tối 2-4-6 17H45-19H15 24/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI T246 17H45-19H15 24/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Cấp 6 Tối 2-4-6 17h45-19h15 24/4/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 03/04/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 17/4/2017
TỐI T35 18H30:21H 11/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
TỐI 246 19H30:21H 24/4/2017
Cấp7 Tối 2-4-6 17h45-19h15 17/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h 24/4/2017
TỐI T246 19H30-21H 24/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 8 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên phiên dịch cấp 1 Sáng T2 → T6 8h00-11h15 27/03/2017 Trương Công Định, Q.TB
(GIẢM 20-30%)
Sáng T2 → T6 8h00-11h15 10/04/2017
Sáng T2 → T6 8h00-11h15 24/04/2017
Chiều T2 → T6 13h30 - 16h45 17/04/2017
Tối T2 → T6 17h45-21h 17/04/2017
Sáng T2"T6 8H-11H15 17/4/2017 Trung Chánh, Q.12
Sáng T2"T6 8H-11H15 3/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20-30%)
Chiều 2->6 13h30-16h45 10/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 17/4/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 Sáng T2"T6 8H-11H15 10/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
SÁNG T2-T6 8:00 - 11:15 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 24/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 24/04/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2 → T6 17h45-21h 08/05/2017 Trương Công Định, Q.TB
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2"T6 8H-11H15 03/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 10/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2"T6 8H-11H15 03/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 6 SÁNG T2-T6 8:00 - 11:15 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 17/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 17/04/2017
Biên Phiên Dịch cấp 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2"T6 8H-11H15 10/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên Phiên Dịch cấp 8 Sáng 2->6 8h00-11h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày

Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3 , 08.3932-0868 / 69

Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 08.3949-1403 / 3811-8496

Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 08.3526 1145

Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 08.6682 0960

Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7 , 08.6685.5980 / 5413 5007

Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh , 08.6270 3497

Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6 , 08.6680 1790

Cơ sở 8: 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399

Cơ sở 9 : Số 9 Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 08.6682-5090

Cơ sở 10 : Nhà Văn Hóa Lao Động , Lô S-VH Đường D1 , Khu Công Nghệ Cao, P.Long Thạnh Mỹ, Q9

Cơ sở 11 : Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi , 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2 , 08.39320868 - hoặc 08.35261145

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1613

Lịch Khai Giảng Tháng 02/2017 - Khóa 499

Lịch Khai Giảng Tháng 02/2017 - Khóa 499
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở Thời gian học
Cấp 1 Tối 3-5 18H30-21H 14/2/2017 Điện Biên Phủ 8 Tuần
T2-4-6 19H30-21H 6/2/2017 Phú Mỹ Hưng-Q.7
T3-5 18H30-21H 7/2/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 28/02/2017 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 27/02/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 27/02/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 13/02/2017 Lê Văn Sĩ
Tối 3-5 18h30-21h00 14/02/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 18/02/2017
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 13/02/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 27/02/2017
Tối 3-5 18h30-21h 28/02/2017
Sáng T7-CN 8h00-11h15 18/02/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 7/2/2016 687 Hồng Bàng, Quận 6
Tối 2-4-6 19h30-21h00 13/2/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 20/2/2017
Tối 3-5 18H30-21H 27/2/2017 Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh
Tối 2-4-6 17H45-19H15 13/02/2017
Tối 3-5 18H30-21H 20/2/2017 Trung Chánh - Quận 12
Tối 2-4-6 17H45-19H15 13/02/2017
Phỏng vấn cô dâu Việt Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 27/02/2017 Trương Công Định 10 Tuần
KLPT- EPS Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/02/2017  
Tối T2 → T6  17h45-21h 20/02/2017
ÔN KLPT- EPS  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/02/2017  
ÔN THI TOPIK I Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 20/02/2017  
Chiều T2-3-4-5-6 13H30-16H45 13/2/2017 Lê Văn Sĩ  
ÔN THI TOPIK II Tối 2-4-6 17h45 -21h00 13/2/2017  
Chiều T2-3-4-5-6 13H30-16H45 13/2/2017  
ÂM HÁN HÀN Sáng T7-CN 8h00-11h15 18/02/2017 8 Tuần
Cấp 2 Tối 2-4-6 17H45-19H15 13/2/2017 Điện Biên Phủ
Tối 3-5 18H30-21H 21/2/2017
Tối 2-4-6 19H30-21H 13/2/2017
ST7-CN 8H00-10H30 02/11/2017 Lê Văn Sĩ
Tối 2-4-6 17h45-19h15 13/02/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 14/02/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 13/02/2017 Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh
Chiều T3-5 13H30-16H 7/2/2017 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 20/02/2017 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 13/02/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 21/02/2017
Phỏng vấn cô dâu Việt Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 27/02/2017  
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Skype Tại Nhà Linh động 
Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1 Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Điện Thoại Tại Nhà Linh động 
Cấp 3 Tối 3-5 18H30-21H 21/2/2017 Điện Biên Phủ 10 Tuần
Tối 3-5 18h30-21h 07/02/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 17h45-19h15 13/02/2017
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 20/02/2017 Hoàng Minh Giám
Tối 3-5 18H30-21H 13/02/2017 Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh
Tối 2-4-6 17h45-19h15 02/06/2017 Lê Văn Sĩ
Tối 3-5 18h30-21h00 14/02/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 02/11/2017
T2-4-6 17H45-19H15 02/06/2017 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Cấp 4 Tối 2-4-6 17H45-19H15 20/2/2017 Điện Biên Phủ
Tối 2-4-6 17h45-19h15 13/02/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30-21h 13/02/2017 Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 20/02/2017 Hoàng Minh Giám
T2-4-6 19H30-21H 6/2/2017 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Tối 2-4-6 19h30-21h00 13/2/2017 Lê Văn Sĩ
  Tối 3-5 18h30-21h00 14/02/2017
  ST7-CN 18h30-21h00 18/02/2017
Cấp 5 T2-4-6 19H30-21H 13/2/2017 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Tối 3-5 18h30-21h 14/02/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30-21h00 13/2/2017 Lê Văn Sĩ
Cấp 6 Tối 2-4-6 19h30-21h00 13/2/2017
Cấp 7 Tối 3-5 18h30-21h00 13/2/2017  
Biên Phiên Dịch Cấp 1 Chiều T2-T6 13H30-16H45 20/2/2017 Điện Biên Phủ  
Sáng T2-T6 8H-11H15 14/2/1017
Sáng T2-T6 8H-11H15 27/2/1017
Sáng T2-T6 8h00-11h15 13/02/2017 Lê Văn Sĩ
Tối 2-4-6 17h45-21h00 27/02/2017
Sáng T2-T6 8H-11H15 02/06/2017 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 13/02/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/02/2017
Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 20/02/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 20/02/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 Sáng T2-T6 8h00-11h15 13/02/2017 Lê Văn Sĩ
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 27/02/2017 Trương Công Định
Chiều T2-T6 13H30-16H45 27/2/2017 Điện Biên Phủ
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng T2-T6 8H-11H15 02/06/2017
Tối 2-4-6 17H45-21H00 13/2/2017 Lê Văn Sĩ
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 06/02/2017 Trương Công Định
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2-T6 8H-11H15 02/06/2017 Điện Biên Phủ 8 tuần
Chiều T2-T6 13H30-16H45 27/2/2017
Sáng T2-T6 8H-11H15 27/2/2017 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 27/02/2017 Trương Công Định
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2-T6 8H-11H15 13/2/2017 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Tối T2 → T6  17h45-21h 06/02/2017 Trương Công Định
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 06/02/2017
Sáng T2-T6 8h00-11h15 13/02/2017 Lê Văn Sĩ
Sáng T2-T6 8H-11H15 02/06/2017 Điện Biên Phủ
Biên Phiên Dịch Cấp 8 Chiều T2-T6 13H30-16H45 20/02/2017 Lê Văn Sĩ
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 2699

Lịch Khai Giảng Tháng 12/2016 - Khóa 497

Lịch Khai Giảng Tháng  12/2016 - Khóa 497
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở
Cấp 1 Tối 2-4-6 17h45-19h15 19/12/2016 Điện Biên Phủ
Tối 2-4-6 19h30-21h 12/12/2016
Tối 3-5 18h30-21h 20/12/2016
Tối 2-4-6 17h45-19h15 12/12/2016 Lê Văn Sĩ
Tối 3-5 18h30-21h 20/12/2016
Sáng T7-CN 8h-10h30 17/12/2016
Tối 3-5 18h30-21h 29/11/2016 Trương Công Định
Tối 2-4-6 17h45-19h15 19/12/2016
Tối 3-5 18h30-21h 06/12/2016
Sáng T7-CN 8h-11h15 17/12/2016
Tối T3-5 18h30-21h 06/12/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Tối T2-4-6 17h45-19h15 12/12/2016
Chiều T3-5 13h30-15h30 22/11/2016
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 26/12/2016 Hoàng Minh Giám 
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 26/12/2016
Tối 3-5 18h30 - 21h 27/12/2016
Tối 2-4-6 17h45-19h15 26/12/2016 7 -Phan Đăng Lưu, Q.BT
Tối 3-5 18h30-21h 29/11/2016
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 05/12/2016 3 tháng 2 - Quận 11
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 12/12/2016
Tối 3-5 18h30 - 21h 20/12/2016
Tối 2-4-6 17h45-19h15 12/12/2016 Trung Chánh - Quận 12
Tối 2-4-6 19h30-21h 19/12/2016
KLPT- EPS  Tối T2 → T6  17h45-21h 28/11/2016 Điện Biên Phủ
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/12/2016
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 28/11/2016 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 26/12/2016
Tối T2 → T6  17h45-21h 12/12/2016
Tối T2 → T6  17h45-21h 19/12/2016 Quận 12
ÔN KLPT- EPS  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 19/12/2016 Trương Công Định
Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 19/12/2016
ÔN THI TOPIK I Chiều T2-4-6 13h30-16h45 12/12/2016 Lê Văn Sĩ
(Giảm 20%)
ÔN THI TOPIK II Chiều T2-4-6 13h30-16h45 12/12/2016
Tối 2-4-6 17h45 -21h 19/12/2016
ÂM HÁN HÀN ST7-CN 8h-11h15 17/12/2016 Lê Văn Sĩ
Phỏng vấn cô dâu Việt Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 19/12/2016 Trương Công Định
Cấp 2 Tối 2-4-6 17h45-19h15 26/12/2016 Điện Biên Phủ
Tối 2-4-6 19h30-21h 26/12/2016
Tối 3-5 18h30-21h 06/12/2016
Tối 2-4-6 19h30-21h 26/12/2016 Lê Văn Sĩ
Tối 3-5 18h30-21h 20/12/2016
Sáng T7-CN 8h-10h30 10/12/2016
Tối 2-4-6 17h45-19h15 28/11/2016 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 12/12/2016
Tối 3-5 18h30-21h 27/12/2016
Tối T2-4-6 19H30-21H 12/12/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 26/12/2016 Hoàng Minh Giám 
Tối 2-4-6 19H30-21h00 26/12/2016 7 -Phan Đăng Lưu, Q.BT
Tối 3-5 18h30-21h 29/11/2016
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 19/12/2016 3 tháng 2 - Quận 11
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-chiều-tối Linh động  KG liên tục  Học online qua Skype tại nhà
Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1 Sáng-chiều-tối Linh động  KG liên tục  Học qua điện thoại tại nhà
Cấp 3 Tối 3-5 18h30-21h00 06/12/2016 Lê Văn Sĩ
Sáng T7-CN 8h00-10h30 24/12/2016
Sáng T7-CN 8h00-11h15 17/12/2016 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30 - 21h 27/12/2016 Hoàng Minh Giám
TỐI 2-4-6 19H30-21h00 26/12/2016 7 -Phan Đăng Lưu, Q.BT
Cấp 4 TỐI 2-4-6 19H30-21H 12/12/2016 Điện Biên Phủ
ST7-CN 8H-10H30 17/12/2016 Lê Văn Sĩ
Tối 2-4-6 17h45-19h15 28/11/2016 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 12/12/2016
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 12/12/2016 Hoàng Minh Giám 
TỐI 2-4-6 19H30-21h00 12/12/2016 7 -Phan Đăng Lưu, Q.BT
Cấp 5 Tối 3-5 18h30-21h 29/11/2016 Trương Công Định
TỐI T2-4-6 17H45-19H15 12/12/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7
TỐI 2-4-6 17H45-19H15 28/11/2016 7 -Phan Đăng Lưu, Q.BT
Cấp 6 Tối 3-5 18h30-21h00 06/12/2016 Lê Văn Sĩ
Tối 3-5 18h30 - 21h 13/12/2016 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 12/12/2016
Biên phiên dịch   cấp 1 Chiều T2 → T6 13h30-16h45 12/12/2016 Điện Biên Phủ
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 19/12/2016 Lê Văn Sĩ
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 05/12/2016 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 19/12/2016
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/12/2016 Quận 12
Biên Phiên Dịch Cấp 2 Sáng T2 → T6  8h-11h15 26/12/2016 Điện Biên Phủ
Sáng T2 → T6 8h00-11h15 19/12/2016 Lê Văn Sĩ
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 26/12/2016 Trương Công Định
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/12/2016
Sáng T2 → T6  8H-11H15 26/12/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng T2-T6 8h-11h15 05/12/2016 Điện Biên Phủ
Chiều T2-T6 13h30-16h45 12/12/2016
Sáng T2 → T6 8h00-11h15 19/12/2016 Lê Văn Sĩ
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 19/12/2016 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8H-11H15 12/12/2016 Phú Mỹ Hưng-Q.7
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 12/12/2016 Trương Công Định
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/12/2016
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 26/12/2016 Lê Văn Sĩ
Tối T2 → T6  17h45-21h00 05/12/2016
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 02/01/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  17h45-21h 02/01/2017
Biên Phiên Dịch cấp 7 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 26/12/2016 Lê Văn Sĩ
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày khai giảng
  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 1360

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TOPIK I, II KỲ 51

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI TOPIK I, II KHÓA 51 VỚI ƯU ĐÃI LỚN NHẤT TRONG NĂM

_____________________________

Các bạn muốn có một phương pháp ôn luyện tốt nhất – kỹ năng làm bài nhanh nhất – được ôn luyện với những giảng viên tiếng Hàn giỏi nhất hiện hay tại Việt Nam.

Mời các bạn tham gia khóa luyện thi Topik chuẩn bị cho đợt thi Topik tháng 3 và tháng 4 – năm 2017 cùng với những ưu đãi đặc biệt nhất trong năm:

1. Thời gian: Chiều Thứ 2-4-6 (13h30-16h45) hoặc Tối Thứ 2-4-6 (17h45-21h00) học liên tục trong vòng 8 tuần.

2. Địa chỉ học: 220/102 Lê Văn Sĩ, P. 14, Quận 3. Liên hệ: 08-3526-1145.

3. Đối Tượng:   Học viên có học lực tương đương: Topik I(1,2) dành cho các bạn lớp phổ thông học tối thiểu hết lớp cấp 3, đối với lớp Biên Phiên Dịch tối thiểu học hết BPD2 trở lên. Topik II (3,4,5,6) dành cho các bạn lớp phổ thông học tối thiểu hết lớp 6, Biên Phiên Dịch tối thiểu hết lớp BPD4 hoặc ai có nhu cầu.

4. Kỹ năng ôn luyện:

   - Được ôn luyện với những phương pháp tốt nhất – hiệu quả nhất – cập nhật nhất hiện nay chỉ có tại Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata

5. Giáo viên: Thầy Lê Huy Khoa và 1 giáo viên Hàn Quốc.

6. Giáo trình: Sử dụng giáo trình độc quyền của Kanata và các giáo trình ôn luyện mới nhất hiện nay.

7. Học Phí: Topik I: 3,000,000/ 8 tuần, Topik II: 3,600,000/ 8 tuần

ĐẶC BIỆT: Giảm 20-30% học phí cho học viên Kanata hoặc học viên ngoài đi nhóm 2 nguời trở lên

            Thông báo có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế ./

                                      Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata

                                                    HIỆU TRƯỞNG

                      

                                          

                                  LÊ HUY KHOA

  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 2087
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176