20Tháng 62018

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Kanata Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2017 - KHÓA 502

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2017 - KHÓA 502

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2017 - KHÓA 502
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở
CẤP 1 TỐI 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI 3-5 19H30-21H 16/05/2017
TỐI 2-4-6 19H30-21H 22/05/2017
Tối 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h 15/05/2017
Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 13/05/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 15/05/2017 Trương Công Định, Q.TB     
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 15/05/2017
Tối 3-5 18h30-21h 23/05/2017
Sáng T7 - CN 8h - 11h15 13/05/2017
CHIỀU T246 13H30-15H 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7            (GIẢM 20 - 30%)
TỐI T246 18H-19H30 08/05/2017
TỐI T246 19H30-21H 08/05/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 15/05/2017 Hoàng Minh Giám (GIẢM 15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 23/05/2017
TỐI 2-4-6 19H30-21H 24/04/2017  Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI 35 18H30-21H 23/05/2017
tối 2-4-6 19h30-21h00 15/05/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h00 09/05/2017
TỐI T246 18H-19H30 22/05/2017 Trung Chánh, Q.12
Tối 2-4-6 19h30 - 21h00 15/05/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối 3-5 18h00 - 20h30 09/05/2017
CẤP 2 TỐI 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI 2-4-6 19H30-21H 22/05/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 22/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 09/05/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 06/05/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 24/04/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 22/05/2017
TỐI T246 18H-19H30 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CHIỀU T246 13H30-15H 08/05/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 23/05/2017 Hoàng Minh Giám       (GIẢM 10-15%)
Tối 2-4-6 18h - 19h30 29/05/2017
TỐI 2-4-6 18H30-20H 15/05/2017  Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI T246 18H-19H30 15/05/2017 Trung Chánh, Q.12
CẤP 3 TỐI 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI 2-4-6 19H30-21H 08/05/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 20/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 22/05/2017 Trương Công Định
TỐI T35 18H30-21H 23/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 08/05/2017 Hoàng Minh Giám      (GIẢM 10-15%)
TỐI 2-4-6 20H-21h15 08/05/2017  Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI T246 18H-19H30 15/05/2017 Trung Chánh, Q.12
CẤP 4 TỐI 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-19h30 08/05/2017 Trương Công Định
TỐI T246 19H30-21H 15/5/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 15/05/2017 Hoàng Minh Giám      (GIẢM 10-15%)
TỐI 3/5 18H30-20H 16/05/2017  Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
CẤP 5 Tối 2-4-6 19h30-21h00 22/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
CẤP 6 TỐI 2-4-6 19H30-21H 15/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-19h30 08/05/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30 - 21h 30/05/2017 Hoàng Minh Giám      (GIẢM 10-15%)
CẤP 8 TỐI T246 18H-19H30 29/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 9 Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Skype Tại Nhà
Ôn Thi EPS - Xuất Khẩu Lao Động  Tối T2 → T6  17h45-21h 08/05/2017 Trương Công Định
Ôn Thi TOPIK Chiều T2 → T6  13H30-16H45 15/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Phỏng Vấn Cô Dâu Việt Chiều T2-T6 13h30-16h45 15/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
PP Học Từ Vựng Tiếng Hàn Qua Âm Hán - Việt ST7-CN 8h00-10h30 13/05/2017
GIAO TIẾP 1 Chiều 2-4-6 13h30-15h00 08/05/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 15/05/2017
GIAO TIẾP 2 Tối 2-4-6 18h00-19h30 22/05/2017
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 1  Chiều T2 → T6  13H30-16H45 15/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng T2 → T6 8H-11H15 08/05/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 15/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3          (GIẢM 20%)
Chiều 2->6 13h30-16h45 08/05/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 22/05/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 08/05/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 22/05/2017
Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 15/05/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 22/05/2017
CHIỀU T2-T6 13H30-16H45 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7            (GIẢM 20 - 30%)
SÁNG T2-T6 8H-11H15 22/05/2017 Trung Chánh, Q.12
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 2 Chiều T2 → T6  13H30-16H45 22/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 08/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 03/05/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 29/05/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 24/04/2017
CHIỀU T2-T6 13H30-16H45 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 3 Sáng 2->6 8h00-11h15 08/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 08/05/2017 Trương Công Định
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 4 Chiều T2 → T6  13H30-16H45 22/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 09/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 15/05/2017
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 22/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 5 Chiều T2 → T6  13H30-16H45 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 22/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 29/05/2017 Trương Công Định
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 6 Tối T2 → T6  17h45-21h 24/04/2017 Trương Công Định
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 29/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176