21Tháng 72018

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Kanata Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2017 - KHÓA 503

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2017 - KHÓA 503

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2017 - KHÓA 503
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở
CẤP 1 Sáng T7-CN 8h00-10h30 17/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20-30%)
Chiều T3-5 13h30-16h00 13/06/2017
Tối T2-4-6 18h00-19h30 12/06/2017
Tối T2-4-6 19h30-21h00 19/06/2017
Tối T3-5 18h30-21h00 13/06/2017
TỐI T2-4-6 19h30-21h 12/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7                 (GIẢM 20-30%)
CHIỀU T3-5 13h30-16h 13/06/2017
TỐI T3-5 18h30-21h 06/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI T2-4-6 18H-19H30 05/06/2017
Tối T2-4-6 18h - 19h30 12/06/2017 Trương Công Định, Q.TB              (GIẢM 20-30%)
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 12/06/2017
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 26/06/2017
Tối T3-5 18h30-21h 20/06/2017
Chiều T2-4-6 13h30 - 16h00 12/06/2017
TỐI T2-4-6 18h-19h30 26/06/2017 Trung Chánh, Q.12
TỐI T2-4-6 19h30-21h 26/06/2017
TỐI T3-5 18h30-21h 06/06/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
TỐI T2-4-6 20h-21h15 26/06/2016
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 12/06/2017 Hoàng Minh Giám                      (GIẢM 15%)
Tối T2-4-6 18h - 19h30 26/06/2017
Tối T2-4-6 18h00-19h30 12/06/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 26/06/2017
Tối T3-5 18h00 - 20h30 20/06/2017
TỐI T2-4-6 19h30-21h 06/06/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
TỐI T3-5 18h30-21h 13/06/2017
ÔN THI TOPIK I Chiều T2-4-6 13h30-16h45 26/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 18h00-21h00 19/06/2017
ÔN THI TOPIK II Chiều T2-4-6 13h30-16h45 26/06/2017
Tối T2-4-6 18h00-21h00 19/06/2017
Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-10h30 10/06/2017
Luyện dịch nói cao cấp  ST7-CN 8h00-10h30 10/06/2017
EPS - Xuất Khẩu Lao Động Sáng T2 → T6  8h00-11h15 19/06/2017 Trương Công Định, Q.TB
Giao Tiếp 1 Tối T2-4-6 19h30-21h 05/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Giao Tiếp 2 Tối T2-4-6 18h00-19h30 19/06/2017
CẤP 2 TỐI 3-5 18h30-21h 20/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI 2-4-6 18h-19h30 12/06/2017
TỐI 2-4-6 19h30-21h 26/06/2017
TỐI T2-4-6 18h-19h30 12/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CHIỀU T3-5 13h30-16h 06/06/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 10/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 18h00-19h30 05/06/2017
Tối T2-4-6 19h30-21h00 12/06/2017
Tối T3-5 18h30-21h00 06/06/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 06/06/2017
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 29/05/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T3-5 18h30-21h 27/06/2017
Tối T2-4-6 18h - 19h30 05/06/2017 Hoàng Minh Giám                   (GIẢM 10%-15%)
Tối T3-5 18h30 - 21h 29/06/2017
TỐI T2-4-6 19h30-21h 26/06/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối T2-4-6 18h00-19h30 19/06/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T3-5 18h00-20h30 27/06/2017
SKYPE - ÂM HÁN HÀN Tối T2-4-6 19h30 - 21h 12/06/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - LUYỆN DỊCH NÓI                  TRUNG CẤP Tối T3-5 19h30 - 21h45 13/06/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - SƠ CẤP 1 Tối T3-5 19h30-21h 20/06/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - BIÊN PHIÊN DỊCH 1 Tối T2 → T6  19h - 22h 19/06/2017 Học qua Skype Tại Nhà
CẤP 3 TỐI T3-5 18h30-21h 27/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Sáng T7-CN 8h00-10h30 17/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 19h30-21h00 19/06/2017
Tối T3-5 18h30-21h 20/06/2017
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 05/06/2017 Trương Công Định
Tối T2-4-6 18h - 19h30 26/06/2017
TỐI T3-5 18h30-21h 20/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối T2-4-6 18h - 19h30 26/6/2017 Hoàng Minh Giám
TỐI T2-4-6 17H45-19H15 12/06/2016 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
CẤP 4 TỐI T3-5 18h30-21h 13/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 5 Sáng T7-CN 8h00-10h30 24/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T3-5 18h30-21h 13/06/2017 Trương Công Định
TỐI T2-4-6 18H-19H30 12/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
CẤP 6 TỐI T2-4-6 18H-19H30 26/06/2017
CẤP7 Tối T2-4-6 18h - 19h30 26/06/2017 Hoàng Minh Giám                          (GIẢM 10%-15%)
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 26/06/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 03/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T3-5 18h30-21h 13/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 8 TỐI T2-4-6 18h-19h30 12/06/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 1 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/06/2017 Trương Công Định, Q.TB                 (GIẢM 20-30%)
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 26/06/2017
Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 19/06/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 12/06/2017
SÁNG T2->T6 8h-11h15 26/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Chiều T2 → T6 8h-11h15 29/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng T2 → T6 8h-11h15 12/06/2017
Chiều T2 → T6 8h-11h15 19/06/2017
Sáng T2->T6 8h00-11h15 26/06/2017  Lê Văn Sĩ, Q.3                                (GIẢM 20-30%)
Chiều T2->T6 13h30-16h45 19/06/2017
Tối T2-4-6 17h45-21h00 26/06/2017
SÁNG T2->T6 8h-11h15 26/06/2017 Trung Chánh, Q.12
Biên Phiên Dịch Cấp 2 Chiều T2 → T6 8h-11h15 29/5/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Chiều T2 → T6 8h-11h15 12/06/2017
Sáng T2->T6 8h00-11h15 05/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 17h45-21h00 26/06/2017
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 29/05/2017 Trương Công Định, Q.TB
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 26/06/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/06/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng T2->T6 8h00-11h15 12/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 17h45-21h00 12/06/2017
Sáng T2 → T6 8h-11h15 12/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 26/06/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/06/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2->T6 8h00-11h15 12/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 17h45-21h00 12/06/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 12/06/2017 Trương Công Định, Q.TB
Sáng T2 → T6 8h-11h15 05/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng T2->T6 8h00-11h15 05/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng T2 → T6 8h-11h15 05/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 7 Sáng T2->T6 8h00-11h15 05/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
SÁNG T2->T6 8h-11h15 26/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/06/2017 Trương Công Định
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176