20Tháng 62018

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Kanata Lịch khai giảng Lịch Khai Giảng Tháng 7/2017 - Khóa 504

Lịch Khai Giảng Tháng 7/2017 - Khóa 504

Lịch Khai Giảng Tháng  7/2017 - Khóa 504
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở Thời gian học
CẤP 1 Sáng T7-CN 8h00-10h30 8/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 10-30%) 8 TUẦN
Chiều 3-5 13h30-16h00 11/7/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 17/7/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 10/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 11/7/2017
Chiều 2-4-6 13h30-15h00 10/7/2017 Phú Mỹ Hưng (Giảm 10-30%)
Tối 3-5 18h30-21h00 4/7/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 17/7/2017
TỐI 2-4-6 18H-19H30 3/7/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 10%-30%)
TỐI 2-4-6 18H-19H30 17/7/2017
CHIỀU 3-5 13h30-16h00 4/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h 4/7/2017 Trương Công Định, Q.TB                  
Tối 2-4-6 18h - 19h30 17/7/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/7/2017
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h00 17/7/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 24/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/7/2017
CẤP 1 Tối 2-4-6 19H30-21H 3/7/2017 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh
Tối 2-4-6 20H-21H15 24/7/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 7/17/2017 Hoàng Minh Giám (↓15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 25/7/2017
Tối T246 19h30-21h 24/07/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T3-5 18h-20h30 25/07/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 24/7/2017 Hồng Bàng, Quận 6
Tối 3-5 18h30-21h00 11/7/2017
ÂM HÁN VIỆT ST7-CN 8h00-10h30 15/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3  
Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-10h30 8/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3  
Luyện dịch nói cao cấp  ST7-CN 8h00-10h30 8/7/2017
ÔN TOPIK I Chiều 2-4-6 13h30-16h45 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-21h00 3/7/2017
ÔN TOPIK II Chiều 2-4-6 13h30-16h45 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-21h00 3/7/2017
EPS - Xuất Khẩu Lao Động  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 24/7/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  17h45-21h 17/7/2017
SKYPE - ÂM HÁN HÀN Tối 2-4-6 19h30 - 21h 3/7/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - LUYỆN DỊCH NÓI TRUNG CẤP Tối 3-5 19h30 - 21h45 4/7/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - SƠ CẤP 1 Tối 3-5 19h30-21h 4/7/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - BIÊN PHIÊN DỊCH 1 Tối T2 → T6  19h - 22h 17/7/2017 Học qua Skype Tại Nhà
Giao Tiếp 1 Tối 2-4-6 18h00-19h30 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 20%) 8 TUẦN
CẤP 2 TỐI 2-4-6 19H30-21H 3/7/2017 Điện Biên Phủ (Giảm 5-20%)
TỐI 3-5 18H30-21H 11/7/2017
TỐI 2-4-6 18H-19H30 24/7/2017
CHIỀU 3-5 13h30-16h00 4/7/2017
Chiều 2-4-6 13h30-15h00 17/7/2017 Phú Mỹ Hưng
Tối 2-4-6 18h00-19h30 17/7/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 17/7/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 8/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-19h30 3/7/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 17/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 10/7/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 31/7/2017 Hoàng Minh Giám (↓10%-15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 25/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h 4/7/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 25/7/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 31/7/2017
Tối T2-4-6 18h00-19h30 3/7/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T3-5 18h-20h30 18/7/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 4/7/2017 Hồng Bàng, Quận 6
Tối 2-4-6  18h00 - 19h30 17/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Skype Tại Nhà Linh động 
Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1 Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Điện Thoại Tại Nhà Linh động 
CẤP 3 Sáng T7-CN 8h00-10h30 1/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3  
Tối 2-4-6 19h30-21h00 17/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h 10/7/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 3/7/2017 Hoàng Minh Giám (↓10%-15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h00 18/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Tối 2-4-6 18h - 19h30 3/7/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 18/7/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 31/7/2017
TỐI 3-5 18H30-21H 4/7/2017 Điện Biên Phủ
TỐI 2-4-6 18H-19H30 10/7/2017
TỐI 3-5 18H30-21H 24/7/2017
TỐI 2-4-6 18H30-20H 24/7/2017 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh
Tối 2-4-6 19h30-21h00 3/7/2017 Hồng Bàng, Quận 6
CẤP 4 TỐI 2-4-6 19H30-21H 17/7/2017 Điện Biên Phủ
Tối T3-5 18h-20h30 4/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T3-5 18h30-21h00 3/7/2017
Tối 2-4-6  18h00 - 19h30 10/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 17/7/2017 Hoàng Minh Giám (↓10%-15%)
CẤP 5 Sáng T7-CN 8h00-10h30 1/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T3-5 18h30-21h00 3/7/2017
TỐI 2-4-6 18H-19H30 24/7/2017 Điện Biên Phủ
TỐI 3-5 18H30-21H 11/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/7/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18H30-21H 25/7/2017 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh
Tối 2-4-6 19h30-21h00 24/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Cấp 6 TỐI 2-4-6 18H-19H30 3/7/2017 Điện Biên Phủ
TỐI T3-5 18h30-21h00 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Cấp 7 Tối 2-4-6 19h30-21h00 24/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Sáng T7-CN 8h00-10h30 8/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h - 19h30 17/7/2017 Trương Công Định
TỐI 2-4-6 19H30-21H 24/7/2017 Điện Biên Phủ
Biên phiên dịch cấp 1 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 10/7/2017 Trương Công Định 8 TUẦN
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 24/7/2017
Chiều T2 → T6 13h30-17h00 17/7/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 17/7/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 24/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Chiều T2 → T6 13H30-16H45 3/7/2017 Điện Biên Phủ
( Giảm 20-30%)
Chiều T2 → T6 13H30-16H45 24/7/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 10/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 5-30%)
Chiều 2->6 13h30-16h45 10/7/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 3/7/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 SÁNG T2->T6 8H-11H15 17/7/2017 Điện Biên Phủ
( Giảm 20%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 31/7/2017
SÁNG T2->T6 8H-11H15 31/7/2017
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 3/7/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 24/7/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 3/7/2017
Chiều T2->6 13h30-16h45 10/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Sáng 2->6 8h00-11h15 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 17/7/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 10/7/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 31/7/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 17/7/2017
Chiều T2->6 13h30-16h45 17/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Sáng T2->6 8h00-11h15 10/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Chiều T2->T6 13H30-16H45 24/7/2017 Điện Biên Phủ
Sáng 2->6 8h00-11h15 17/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 10/7/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 17/7/2017 Trương Công Định
Sáng 2->6 8h00-11h15 24/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 17/7/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng 2->6 8h00-11h15 17/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2->T6 8H-11H15 3/7/2017 Điện Biên Phủ
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng 2->6 8h00-11h15 31/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 3/7/2017  
Biên Phiên Dịch cấp 7 Tối T2 → T6  17h45-21h 3/7/2017 Trương Công Định
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 3 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176