19Tháng 32018

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 - KHÓA 509

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 - KHÓA 509

Lịch Khai Giảng Tháng  12/2017 - Khóa 509
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở
Cấp 1 Tối 2-4-6 18h-19h30 04/12/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(Giảm 5-20%)
Tối T3-5 18h30-21h 19/12/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 09/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều 3-5 13h30 - 16h 12/12/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 04/12/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/12/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 26/12/2017
Chiều 2-4-6 15h30 - 17h 04/12/2017 Trương Công Định
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều 3-5 13h30 - 16h 12/12/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 18/12/2017
Tối 2-4-6 19h45 - 21h15 11/12/2017
Tối 3-5 18h30-21h 12/12/2017
Sáng T7-CN 8h00 - 10h30 02/12/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều 2-4-6 13h30 - 15h00 04/12/2017
Chiều 3-5 13h30 - 16h00 05/12/2017
Tối T2-4-6 19h30 - 21h00 04/12/2017
Tối T3-5 18h30 - 21h00 05/12/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 25/12/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
(Giảm từ 15-30%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 26/12/2017
Tối T2-4-6 20h-21h15 4/12/2017 144 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
Tối T2-4-6 17h45-19h15 25/12/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 18/12/1017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 2-4-6 19h30-21h00 04/12/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2 (Giảm 10%)
Tối 3-5 18h30-21h 28/11/2017 Nguyễn Trãi, Q.5
Tối 2-4-6 19h30-21h 11/12/2017
CẤP 2 Tối 2-4-6 19h30-21h 04/12/2017

Điện Biên Phủ, Q.3

(Giảm 5-20%)

Tối 2-4-6 19h30-21h 26/12/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 16/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h00 04/12/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 18/12/2017
Chiều 2-4-6 13h30-15h 04/12/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 18h-19h30 25/12/2017
Tối 2-4-6 19h45-21h15 04/12/2017
Tối T2-4-6 18h00 - 19h30 19/12/2017   Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Chiều T3-5 13h30 - 16h00 19/12/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 05/12/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 50%)
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 25/12/2017
Tối 2-4-6 18h30-20h 11/12/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối 2-4-6 18h00-19h30 11/12/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h00 5/12/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2 (giảm 5-20%)
CẤP 3 Tối 3-5 18h30-21h 05/12/2017

Điện Biên Phủ, Q.3

(Giảm 5-30%)

Tối 2-4-6 17h45-19h15 27/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/12/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 23/12/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 08/01/2018 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h45 - 21h15 25/12/2017
Tối 3-5 18h30-21h 08/01/2018
Tối T2-4-6 18h00 - 19h30 18/12/2017                 Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Tối T3-5 18h30 - 21h00 19/12/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 04/12/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 50%)
Tối 3-5 18h30-21h00 26/12/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 2-4-6 18h00-19h30 18/12/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
(giảm 5-20%)
CẤP 4 Tối 2-4-6 18h-19h30 4/12/2017

Điện Biên Phủ, Q.3

(Giảm 5-30%)

Tối 2-4-6 17h45-19h15 18/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30 - 21h 12/12/2017 Trương Công Định
Tối T2-4-6 19h30 - 21h00 25/12/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7        
Tối 3-5 18h30 - 21h 12/12/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 50%)
Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/12/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h 26/12/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
CẤP 5 Tối 2-4-6 19h30-21h 04/12/2017

Điện Biên Phủ, Q.3

(Giảm 5-30%)

Sáng T7-CN 8h00-10h30 30/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Cấp 6 Tối 3-5 18h30-21h00 05/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 11/12/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 50%)
Cấp 7 Tối 3-5 18h30-21h 05/12/2017

Điện Biên Phủ, Q.3

(Giảm 5-30%)

Sáng T7-CN 8h00-10h30 02/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Cấp 8 Sáng T7-CN 8h00-10h30 02/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 05/12/2017
Cấp 9 Tối 2-4-6 19h30-21h 11/12/2017

Điện Biên Phủ, Q.3

(Giảm 5-30%)

ÂM HÁN VIỆT Tối 3-5 18h30-21h00 23/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20%)
Giao Tiếp 1 Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/12/2017
  EPS - TOPIK
 Xuất Khẩu Lao Động 
SángT2 → T6 8h-11h15 04/12/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  18h-21h 27/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 1 Chiều T2->T6 13h30-16h45 27/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều T2->T6 13h30-16h45 25/12/2017
Sáng T2->T6 8h00-11h15 04/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
 (GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Sáng T2->T6 8h00-11h15 25/12/2017
Chiều T2->T6 13h30-16h45 18/12/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 11/12/2017 Trương Công Định
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 04/12/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 11/12/2017
Sáng T2 -> T6 8h00 - 11h15 18/12/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)           
Chiều T2 -> T6 13h30 - 16h45 04/12/2017
Tối T2-4-6 17h45 - 21h00 04/12/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 Chiều T2->T6 13h30-16h45 4/12/2017

Điện Biên Phủ, Q.3

(Giảm 5-20%)

Sáng T2->T6 8h-11h15 02/01/2017
Sáng T2->T6 8h00-11h15 04/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 25/12/2017
SángT2 → T6 8h-11h15 04/12/2017 Trương Công Định
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 04/12/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 08/01/2017
Sáng T2 -> T6 8h-11h15 11/12/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Chiều T2->T6 13h30-16h45 27/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(Giảm 5-20%)
Sáng T2->T6 8h-11h15 18/12/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 04/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Chiều T2->T6 13h30-16h45 18/12/2017
Sáng T2->T6 8h00-11h15 08/01/2018
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 08/01/2018 Trương Công Định
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2->T6 8h-11h15 27/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(Giảm 5-20%)
Sáng T2->T6 8h-11h15 11/12/2017
Sáng T2->T6 8h00-11h15 25/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/11/2017 Trương Công Định
Sáng T2 -> T6 8h-11h15 04/12/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Chiều T2->T6 13h30-16h45 04/12/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(Giảm 5-20%)
Sáng T2->T6 8h00-11h15 04/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 04/12/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 08/01/2018
Tối T2 → T6  18h-21h 04/12/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/11/2017 Trương Công Định
Sáng T2->T6 8h00-11h15 18/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 8 Sáng T2->T6 8h00-11h15 18/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176