19Tháng 32018

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1/ 2018 - KHÓA 510

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1/ 2018 - KHÓA 510

Lịch Khai Giảng Tháng  1/2018 - Khóa 510
           
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở Thời gian học
CẤP 1 Tối 3-5 18h30-21h00 9/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-15%)
8 TUẦN
Tối 2-4-6 19h30-21h 8/1/2018
Sáng T7-CN 8h00-10h30 6/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 2/1/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 15/1/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 22/1/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 20/1/2018
Tối 2-4-6 19h45 - 21h15 08/01/2018 72 Trương Công Định TB
Chiều 3-5 13h30 - 16h 16/01/2018
Tối 3-5 18h30-21h 29/01/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 8/1/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
SÁNG T7 - CN 08:00 - 10:30 06/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
CHIỀU T2-4-6 13:30 - 15:00 08/01/2018
CHIỀU T3-5 13:30 - 16:00 09/01/2018
TỐI T2-4-6 19:30 - 21:00 08/01/2018
TỐI T3-5 18:30 - 21:00 09/01/2018
Tối 3-5 18h30-21h 16/1/2018 687 Hồng Bàng P6 Q6
Tối 2-4-6 19h30-21h 15/1/2018 Hoàng Minh Giám 
TỐI 2-4-6 19H30-21H 15/01/2018 Nguyễn Trãi  Q5
TỐI 3-5 18H30-21H 23/01/2018
CẤP 2 Tối 2-4-6 19h30-21h 3/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-20%)
 
Tối 2-4-6 18h-19h30 8/1/2018 8 TUẦN
Tối 2-4-6 17h45-19h15 25/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 13/1/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 15/1/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 29/1/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 9/1/2018
Tối 2-4-6 18h-19h30 22/01/2018 72 Trương Công Định TB
Tối 3-5 18h30-21h 23/01/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h 15/1/2018 Hoàng Minh Giám 
Tối 2-4-6 18h00-19h30 22/1/2018
CHIỀU T3-5 13:30 - 16:00 09/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
TỐI T2-4-6 18:00 - 19:30 22/01/2018
TỐI T3-5 18:30 - 21:00 16/01/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 9/1/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
TỐI 2-4-6 18h00-19h30 15/01/2018 Nguyễn Trãi  Q5
CẤP 3 TỐI T2-4-6 18h-19h30 22/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-20%)
8 TUẦN
Tối 2-4-6 19h30-21h00 25/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 15/1/2018
Sáng T7-CN 8h00-10h30 30/12/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 16/1/2018
Sáng T7-CN 8h00-10h30 20/1/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 08/01/2018 72 Trương Công Định TB
Tối 3-5 18h30-21h 09/01/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 8/1/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
CHIỀU T2-4-6 13:30 - 15:00 29/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
TỐI T2-4-6 18:00 - 19:30 15/01/2018
TỐI T3-5 18:30 - 21:00 16/01/2018
CẤP 4 TỐI T2-4-6 18h-19h30 8/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-20%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 13/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 9/1/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 23/1/2018  
Tối 2-4-6 18h - 19h30 05/02/2018 72 Trương Công Định TB
Tối 2-4-6 18h-19h30 29/1/2018 Hoàng Minh Giám 
CHIỀU T3-5 13:30 - 16:00 09/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
Tối 3-5 18h30-21h00 9/1/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
CẤP 5 TỐI T2-4-6 19h30-21h 8/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-20%)
8 TUẦN
Sáng T7-CN 8h00-10h30 6/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 9/1/2018
Tối 2-4-6 18h-19h30 8/1/2018 Hoàng Minh Giám 
Cấp 6 TỐI T3-T5 18h30-21h 9/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-20%)
TỐI T3-5 18:30 - 21:00 30/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
Cấp 8 TỐI T3-T5 18h30-21h 30/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-20%)
Cấp 9 Sáng T7-CN 8h00-10h30 27/01/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 30/1/2018
ÂM HÁN VIỆT Sáng T7-CN 8h00-11h15 6/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 6 TUẦN
Chiều 2-4-6 13h30-16h 15/1/2018
Luyện dịch nói sơ cấp  Chiều 3-5 13h30-16h 16/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Luyện dịch nói trung cấp  Chiều 3-5 13h30-16h 16/1/2018
ÔN TOPIK I Chiều 2-4-6 13h30-16h45 15/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 8 TUẦN
CHIỀU T2-4-6 13:30 - 16:45 15/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
ÔN TOPIK II Chiều 2-4-6 13h30-16h45 15/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
CHIỀU T2-4-6 13:30 - 16:45 15/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
ÔN THI KLPT- EPS Chiều T2 → T6 13h30-16h45 15/01/2018 72 Trương Công Định TB 8 TUẦN
Giao Tiếp 1 Chiều 2-4-6 13h30-16h00 15/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 6 TUẦN
Chiều 3-5 13h30-16h00 16/1/2018 8 TUẦN
Biên phiên dịch cấp 1 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 22/1/2018 Điện Biên Phủ
( Giảm 20%)
8 TUẦN
Sáng 2->6 8h00-11h15 2/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 
Sáng 2->6 8h00-11h15 22/1/2018
Chiều 2->6 13h30-16h45 15/1/2018
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 22/01/2018 72 Trương Công Định TB
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 08/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 29/01/2018
TỐI T2-4-6 17:45 - 21:00 08/01/2018
CHIỀU T2 -> T6 13:30 - 16:45 08/01/2018
Biên Phiên Dịch Cấp 2 SÁNG T2->T6 8H-11H15 8/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-15%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 29/1/2018
Sáng 2->6 8h00-11h15 15/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 25/12/2017
SángT2 → T6 8h-11h15 22/01/2018 72 Trương Công Định TB
Tối T2 → T6  18h-21h 08/01/2018
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 15/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
Biên Phiên Dịch Cấp 3 SÁNG T2->T6 8H-11H15 15/01/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-15%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 29/1/2018
Sáng 2->6 8h00-11h15 8/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 08/01/2018 72 Trương Công Định TB
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 08/01/2018 PHÚ MỸ HƯNG Q7
Biên Phiên Dịch Cấp 4 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 8/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-15%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 22/01/2018
Sáng 2->6 8h00-11h15 2/1/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 22/1/2018
Tối T2 → T6  18h-21h 22/01/2018 72 Trương Công Định TB
Biên Phiên Dịch Cấp 5 SÁNG T2->T6 8H-11H15 29/1/2018 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-15%)
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 08/01/2018 72 Trương Công Định TB
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 05/02/2018
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng 2->6 8h00-11h15 25/12/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 3 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176