20Tháng 62018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6 KHÓA 515

  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 1600

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5 KHÓA 514

  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 1749

LỊCH KHAI GIẢNG 4/2018

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2018 - KHÓA 513
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày KG Học tại cơ sở Thời gian học
CẤP 1 TỐI 2-4-6 19H30-21H 02/04/2018

ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Giảm 10-15%)

8 TUẦN
CHIỀU T7
SÁNG CN
T7:13H30-16H & CN:8H-10H30 14/04/2018
CHIỀU T7
SÁNG CN
T7:13H30-16H & CN:8H-10H30 28/04/2018
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 07/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3

SÁNG T7-CN 8h00-10h30 21/4/2018
TỐI 2-4-6 17h45-19h15 02/04/2018
TỐI 2-4-6 17h45-19h15 23/4/2018
TỐI 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 03/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 10/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018
CHIỀU 2-4-6 13h30-16h 16/04/2018
TỐI 2-4-6 18h30-20h00 09/04/2018 144 ĐINH TIÊN HOÀNG
TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018
TỐI 2-4-6 19h45-21h15 02/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

TỐI 2-4-6 19h45-21h15 23/04/2018
CHIỀU 2-4-6 13h30-15h 09/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h 17/04/2018
CẤP 1 CHIỀU T2-4-6 13H30-15H 9/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG

CHIỀU T3-5 13H30-16H 10/4/2018
TỐI T2-4-6 18H-19H30 9/4/2018
TỐI T2-4-6 19H30-21H 9/4/2018
TỐI T3-5 18H30-21H 3/4/2018
TỐI 3-5 18h30 - 21h 03/04/2018 HOÀNG MINH GIÁM

TỐI 2-4-6 19h30 - 21h 23/04/2018
TỐI 2-4-6 18h-19h30 26/4/2018 ĐẠI HỌC SÀI GÒN, Q5
TỐI 2-4-6 18h00-19h30 02/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP 
TỐI 2-4-6 19h30-21h00 16/4/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 10/4/2018
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 7/4/2018
CHIỀU T2-4-6 13H30-15H 16/04/2018
CHIỀU T3-5 13H30-16H 10/4/2018
TỐI 2-4-6 18H00-19H30 16/4/2018 687 HÔNG BÀNG, Q.6
CẤP 2 TỐI 3-5 18H30-21H 03/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ 8 TUẦN
TỐI 3-5 18H30-21H 24/04/2018
TỐI 2-4-6 19H30-21H 27/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 07/04/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
TỐI T2-4-6 19H30-21H 2/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG
TỐI 2-4-6 19h30 - 21h 16/04/2018 Hoàng Minh Giám

Tối 2-4-6 19h30-21h00 16/4/2018 ĐẠI HỌC SÀI GÒN, Q5
Tối 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
ST7-CN 8h00-10h30 14/4/2018
CẤP 3 TỐI 2-4-6 18H00-19H30 02/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ 8 TUẦN
TỐI 3-5 18H30-21H 24/04/2018
TỐI 2-4-6 18H-19H30 27/04/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
Tối 3-5 18h30-21h 08/05/2018
TỐI T3-5 18H30-21H 3/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG
TỐI T2-4-6 18H-19H30 16/4/2018
CHIỀU 3,5 13H30-16H 3/4/2018
TỐI 2-4-6 18h-19h30 09/04/2018 ĐẠI HỌC SÀI GÒN, Q5
TỐI 3-5 18h30-21h00 17/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
CẤP 4 TỐI 2-4-6 18H-19H30 23/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 28/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018 144 ĐINH TIÊN HOÀNG
TỐI 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
TỐI 3-5 18h30 - 21h 27/03/2018
TỐI T3-5 18H30-21H 10/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG
CHIỀU T3-5 13H30-16H 17/4/2018
CẤP 5 TỐI 2-4-6 18h - 19h30 16/04/2018 HOÀNG MINH GIÁM
 
TỐI 2-4-6 18H-19H30 27/4/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 07/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3 8 TUẦN
TỐI 3-5 18h30-21h00 10/04/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018 144 ĐINH TIÊN HOÀNG
Tối 2-4-6 18h - 19h30 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
 CẤP 6 Tối 3-5 18h30-21h 08/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
 CẤP 7 TỐI 2-4-6 19H30-21H 23/4/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
 CẤP 8 TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
 CẤP 9 SÁNG T7-CN 8h00-10h30 28/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
 CẤP 10 TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018
ÂM HÁN VIỆT SÁNG T7-CN 8h00-11h15 07/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3 6 TUẦN
TỐI 2-4-6 18h00-19h30 23/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Luyện dịch nói sơ cấp  TỐI 2-4-6 18h00-19h30 23/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Luyện dịch nói trung cấp  TỐI 3-5 18h30-21h00 10/04/2018
ÔN TOPIK I CHIỀU 2-4-6 13h30-16h45 09/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
8 TUẦN
CHIỀU 2-4-6 13h30-16h45 02/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
TỐI 2-4-6 18h00-21h00 23/4/2018
ÔN TOPIK II CHIỀU 2-4-6 13h30-16h45 02/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI 2-4-6 17h45-21h 02/04/2018
TỐI 2-4-6 17h45-21h 16/04/2018
TỐI 2-4-6 18h00-21h00 23/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
KLPT- EPS SÁNG T2 → T6  8h00-11h15 09/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 12 TUẦN
CHIỀU T2 → T6 13h30-16h45 16/04/2018
CHIỀU T2 -> T6 13H30-16H45 16/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Giao Tiếp 1 CHIỀU 2-4-6 13h30-16h00 09/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3 8 TUẦN
TỐI 2-4-6 18h00-19h30 16/04/2018
TỐI 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 21/4/2018
Giao Tiếp 2 TỐI 3-5 18h30-21h00 10/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Giao Tiếp 3,4 SÁNG T7-CN 8h00-10h30 21/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Biên phiên dịch cấp 1 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 02/04/2018

ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Giảm 15%)

8 TUẦN
SÁNG 2->6 8h00-11h15 02/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
SÁNG 2->6 8h00-11h15 23/4/2018
CHIỀU T2->T6 13h30-16h45 02/04/2018
CHIỀU T2->T6 13h30-16h45 16/4/2018
SÁNG T2 → T6  8h00-11h15 02/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

SÁNG T2 → T6  8h00-11h15 16/04/2018
CHIỀU T2 → T6 13h30-16h45 09/04/2018
SÁNG 2->6 8H-11H15 2/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG

CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 2/4/2018 
SÁNG T2 ->T6 8h00-11h15 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
TỐI T2 ->T6 18h00-21h00 09/04/2018
Biên Phiên Dịch Cấp 2 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 02/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 09/04/2018
SÁNG 2->6 8h00-11h15 23/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
SÁNG T2 ->T6 8h00-11h15 16/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
TỐI T2 ->T6 13h30-16h45 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Biên Phiên Dịch Cấp 3 SÁNG T2->T6 8H-11H15 26/3/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 23/4/2018
SÁNG 2->6 8h00-11h15 23/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI 2-4-6 17h45-21h 23/4/2018
TỐI T2 → T6 18h-21h 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
SÁNG T2 ->T6 8h00-11h15 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Biên Phiên Dịch Cấp 4 SÁNG T2->T6 8H-11H15 09/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
SÁNG 2->6 8h00-11h15 23/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI 2-4-6 17h45-21h 02/04/2018
SÁNG T2 → T6  8h00-11h15 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
SÁNG 2->6 8H-11H15 2/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG
Biên Phiên Dịch Cấp 5 CHIỀU T2->T6 13h30-16h45 23/4/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
CHIỀU2->6 13h30-16h45 23/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI T2 → T6 18h-21h 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 2344

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 -

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/ 2018
(Các bạn bấm vào Xem thêm hoặc Readmore để xem lịch đầy đủ các cơ sở nhé)
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở Thời gian học
CẤP 1 TỐI 3-5 18H30-21H 13/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
(Giảm 5- 20%)
8 TUẦN
CHIỀU T7
SÁNG CN
(GIẢM 20%)

T7 :13H30-16H
CN: 8H-10H30
17/03/2018
31/03/2018
 
Sáng T7-CN 8h00-10h30 10/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 24/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 12/03/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 26/03/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 06/03/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 20/03/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 12/03/2018 72 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 20/03/2018
SÁNG T7 - CN 8h00 - 10h30 03/03/2018 Phú Mỹ Hưng
TỐI T2-4-6 18h00-19h30 19/3/2018
CHIỀU T3-5 13h30-16h00 6/3/2018
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 12/3/2018 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 17h45-19h15 12/3/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
TỐI 2-4-6 18H00-19H30 12/3/2018 Hồng Bàng Q6
TỐI 2-4-6 18H00-19H30 12/3/2018 Nguyễn Trãi Q5
CẤP 2 TỐI 2-4-6 18h-19h30 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3 8 TUẦN
TỐI 3-5 18H30-21H 6/3/2018
TỐI 3-5 18H30-21H 20/3/2018
TỐI 2-4-6 19H30-21H 26/3/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 13/03/2018
Tối 2-4-6 19h45-21h15 12/03/2018 72 Trương Công Định
Tối 2-4-6 18h - 19h30 12/3/2018 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 20h-21h15 12/3/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
TỐI 2-4-6 19H30-21H00 5/3/2018 Hồng Bàng Q6
CẤP 3 TỐI 2-4-6 19H30-21H 19/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3 8 TUẦN
TỐI 2-4-6 18H-19H30 26/3/2018
Sáng T7-CN 8h00-10h30 03/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 17/03/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 05/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 12/03/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 20/03/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 19/03/2018 72 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30 - 21h 6/3/2018 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 18h30-20h 12/3/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
CẤP 4 TỐI 2-4-6 18H-19H30 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h00 12/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 20/3/2018
Tối 2-4-6 19h45-21h15 19/03/2018 72 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30 - 21h 27/03/2018
CẤP 5 TỐI 2-4-6 18H-19H30 12/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3 8 TUẦN
Sáng T7-CN 8h00-10h30 31/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h00 26/03/2018
TỐI T2-4-6 19h30-21h 19/3/2018 Phú Mỹ Hưng
Tối 2-4-6 18h - 19h30 5/3/2018 Hoàng Minh Giám
Tối 3-5 18h30 - 21h 6/3/2018
 Cấp 6 Tối 3-5 18h30-21h00 13/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Cấp 7 Tối 3-5 18h30-21h00 06/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 5/3/2018 Hoàng Minh Giám
Cấp 8 Sáng T7-CN 8h00-10h30 10/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T2-4-6 19h30-21h 5/3/2018 Phú Mỹ Hưng
Cấp 9 Sáng T7-CN 8h00-10h30 03/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h 06/03/2018
CẤP 10 TỐI 2-4-6 19H30-21H 12/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
ÂM HÁN VIỆT Sáng T7-CN 8h00-11h15 10/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 6 TUẦN
Chiều 2-4-6 13h30-16h45 12/03/2018
Luyện dịch nói
sơ cấp 
Chiều 3-5 13h30-16h 13/3/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Luyện dịch nói
trung cấp 
Chiều 3-5 13h30-16h 13/3/2018
ÔN TOPIK I

Chiều 2-4-6 13h30-16h45 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3  8 TUẦN
Chiều 2-4-6 13h30-16h45 19/03/2018
CHIỀU T2-4-6 13h30 - 16h45 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng 8 TUẦN
ÔN TOPIK II

Chiều 2-4-6 13h30-16h45 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h 12/03/2018
CHIỀU T2-4-6 13h30 - 16h45 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng
KLPT- EPS Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/03/2018 72 Trương Công Định 12 TUẦN
Tối T2 → T6 18h-21h 19/03/2018
Giao Tiếp 1 Chiều 2-4-6 13h30-16h00 12/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 8 TUẦN
Chiều 3-5 13h30-16h00 20/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 19/03/2018
Biên phiên dịch cấp 1 SÁNG T2->T6 8H00-11H15 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
(Giảm 5-20%)
8 TUẦN
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 12/3/2018
Sáng 2->6 8h00-11h15 5/3/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 
Sáng 2->6 8h00-11h15 19/3/2018
Chiều 2->6 13h30-16h45 12/3/2018
Chiều 2->6 13h30-16h45 26/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-21h 19/03/2018
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/03/2018 72 Trương Công Định
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 19/03/2018
Tối T2 → T6 18h-21h 03/12/2018
SÁNG T2 -> T6 08h00 - 11h15 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng
TỐI T2-4-6 17h45 - 21h 05/03/2018
CHIỀU T2 -> T6 13h30 - 16h45 05/03/2018
Biên Phiên Dịch Cấp 2 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 19/03/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 26/03/2018
Sáng 2->6 8h00-11h15 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 19/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-21h 05/03/2018
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/03/2018 72 Trương Công Định
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 26/03/2018
Biên Phiên Dịch Cấp 3 SÁNG T2->T6 8h-11h15 19/03/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng
Biên Phiên Dịch Cấp 4 SÁNG T2->T6 8H-11H15 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h 26/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 26/03/2018 72 Trương Công Định
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng 2->6 8h00-11h15 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 12/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng 2->7 8h00-11h16 05/3/2018 Phú Mỹ Hưng
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng 2->6 8h00-11h15 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 12/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 3 ngày
  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 2240
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176