21Tháng 72018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11- KHÓA 508

Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở
Cấp 1 TỐI 2-4-6 18h-19h30 13/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-20%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 11/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h 06/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 07/11/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 13/11/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 27/11/2017
Chiều 2-4-6 15h30 - 17h 06/11/2017 Trương Công Định
Chiều 3-5 13h30 - 16h 14/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 13/11/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 13/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h 21/11/2017
CHIỀU T35 13H30-16H 31/10/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CHIỀU T246 13H30-15H 13/11/2017
TỐI T246 19H30-21H 30/10/2017
TỐI T246 18H-19H30 6/11/2017
TỐI T35 18H30-21H 7/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 13/11/2017     Hoàng Minh Giám, Q.PN
TỐI T35 18H30-21H 7/11/2017 144 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI T246 19H30-21H 27/11/2107
Tối 2-4-6 18h00-19h30 13/11/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h00-21h00 21/11/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 20/11/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T3-5 18h-20h30 28/11/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 06/11/2017 Nguyễn Trãi, Q.5

Tối T3-5
18h-20h30 21/11/2017
CẤP 2 TỐI T3-5 18H30-21H 31/10/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
TỐI T3-5 18H30-21H 07/11/2017
TỐI T2-4-6 18h-19h30 20/11/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 25/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 06/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 14/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 06/11/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 04/12/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 31/10/2017
CHIỀU T246 13H30-15H 20/11/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7           
TỐI T246 18H-19H30 13/11/2017
TỐI T246 19H30-21H 27/11/2017
TỐI T35 18H30-21H 7/11/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 28/11/2017 Hoàng Minh Giám 
TỐI 2/4/6 20H-21H15 6/11/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối 3-5 18h30-21h00 05/12/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2                             
CẤP 3 TỐI 2-4-6 18h-19h30 06/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 04/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 20/11/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 6/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 07/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 21/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 27/11/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 06/11/2017
CHIỀU T35 13H30-16H 31/10/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7           
TỐI T246  18H-19H30 27/11/2017
TỐI T35 18H30-21H 14/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 27/11/2017     Hoàng Minh Giám 
TỐI 3/5 18H30-21H 1/11/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối 2-4-6 18h00-19h30 04/12/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2                                 
CẤP 4 TỐI T2-4-6 19h30-21h 06/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Tối 3-5 18h30-21h00 7/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30 - 21h 07/11/2017 Trương Công Định
TỐI T246 18H-19H30 27/11/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7        
Tối 2-4-6 18h - 19h30 06/11/2017 Hoàng Minh Giám 
Tối 2-4-6 18h00-19h30 20/11/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2                                
CẤP 5 TỐI T3-5 18h30-21h 07/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
TỐI T35 18H30-21H 21/11/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Cấp 6 Tối 3-5 18h30-21h00 28/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 27/11/2017 Hoàng Minh Giám 
Cấp 7 TỐI T3-T5 18h30-21h 28/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 25/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30 - 21h 21/11/2017 Trương Công Định
CẤP 8 TỐI 2-4-6 18h-19h30 13/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 11/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 21/11/2017
ÂM HÁN VIỆT Tối 3-5 18h30-21h00 07/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20%)
Giao Tiếp 1 Tối 2-4-6 19h30-21h00 20/11/2017
Giao Tiếp 2 Tối 2-4-6 17h45-19h15 13/11/2017
  EPS - Xuất Khẩu                    Lao Động  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/11/2017 Trương Công Định
Chiều T2 → T6 13h30 - 16h45 06/11/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 27/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 1 SÁNG T2->T6 8H-11H15 06/11/2017 Điện Biên Phủ,Q.3
(GIẢM 5-30%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 20/11/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 13/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều 2->6 13h30-16h45 13/11/2017
Chiều 2->6 13h30-16h45 27/11/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 07/11/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 20/11/2017 Trương Công Định
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 06/11/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 06/11/2017
SÁNG T2 -> T6 8H - 11H15 06/11/2017 Phú Mỹ Hưng,Q.7
     (GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)           
SÁNG T2 -> T6 8H - 11H15 27/11/2017
CHIỀU T2 -> T6 13H30-16H45 13/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 SÁNG T2->T6 8H-11H15 13/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 27/11/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 06/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 30/10/2017 Trương Công Định
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 04/12/2017
SÁNG T2 -> T6 8H - 11H15 06/11/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Biên Phiên Dịch Cấp 3 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 20/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 27/11/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 30/10/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 27/11/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 04/12/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  18h-21h 13/11/2017
SÁNG T2 -> T6 8H - 11H15 13/11/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Biên Phiên Dịch Cấp 4 SÁNG T2->T6 8H-11H15 20/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 06/11/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 5 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 27/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng 2->6 8h00-11h15 27/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 04/12/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  18h-21h00 04/12/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 27/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 1905

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2017-KHÓA 507

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2017-KHÓA 507
TÊN LỚP NGÀY HỌC  GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỜI GIAN HỌC
CẤP 1 Tối 2-4-6 18h-19h30 2/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 10%) 8 TUẦN                      
Tối 2-4-6
19h30-21h 9/10/2017
Sáng T7-CN 9h-10h30 14/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 16/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 9/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 24/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017 HOÀNG MINH GIÁM (GIẢM 15%)
Tối 2-4-6 18h-19h30 23/10/2017
Tối 2-4-6 18h30-20h 9/10/2017 144 ĐINH TIÊN HOÀNG BÌNH THẠNH
Tối 3-5 18h30-21h 31/10/2017
Sáng T7 CN 8h45-11h15 7/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q.7 (GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều 2-4-6 13h30-15h 9/10/2017
Chiều 3-5 13h30-16h 10/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 9/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 9/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 10/10/2017
Chiều 2-4-6 13h30-15h 2/10/2017 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH (GIẢM 20% LỚP CHIỀU)
Tối 2-4-6 18h-19h30 2/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 16/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 2/10/2017 HỒNG BÀNG Q6
Tối 2-4-6 19h30-21h 30/10/2017
NGUYỄN DUY TRINH Q2 (GIẢM 10%)
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017

CẤP 2
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)  8 TUẦN             
Tối 3-5 18h30-21h 24/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 9/10/2017 NGUYỄN DUY TRINH Q2
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017 HOÀNG MINH GIÁM 
Sáng T7 CN 8h-10h30 14/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 30/10/2017
Tố 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 9/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q7
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 16/10/2017 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 
Tối 3-5 18h30-21h 31/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 23/10/2017 HỒNG BÀNG Q6
Tối 2-4-6 18h-19h30 9/10/2017
Tối 2-4-6 20h-21h15 16/10/2017 144 ĐINH TIÊN HOÀNG BT
CẤP 3 Tối 2-4-6 18h-19h30 2/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)  8 TUẦN           
Tối 2-4-6 19h30-21h 9/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 30/10/2017
Chiều 3-5 13h30-16h 24/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q7
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017 HOÀNG MINH GIÁM
Tối 2-4-6 19h30-21h 23/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 23/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 3-5 18h30-21h 24/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
Tối 2-4-6 19h30-21h 10/10/2017 HỒNG BÀNG Q6
Tối 3-5 18h30-21h 24/10/2017 144 ĐINH TIEN HOÀNG BT
CẤP 4 Tối 2-4-6 19h30-21h 2/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)  8 TUẦN                
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017
Sáng T7 CN 8h-10h30 21/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017
Tối 3-5 18h20-21h 24/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017 HỒNG BÀNG Q6
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
CẤP 5 Tối 2-4-6 19h30-21h 2/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 9/10/2017 144 ĐINH TIÊN HOÀNG BT
Tối 2-4-6 19h30-21h 2/10/2017 HOÀNG MINH GIÁM
CẤP 6 Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
Tối 2-4-6 19h30-21h 2/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q7
CẤP 7 Tối 3-5 18h30-21h 26/9/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
CẤP 8 Tối 2-4-6 19h30-21h 9/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
Tối 2-4-6 18h-19h30 30/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q7
ÂM HÁN VIỆT Sáng T7 CN 8h-11h15 14/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3  6 TUẦN  
LUYỆN DỊCH NÓI 
(TRUNG CẤP)
Sáng T7 CN 8h-11h15 14/10/2017
LUYỆN DỊCH NÓI
(CAO CẤP)
Sáng T7 CN 8h-11h25 14/10/2017
EPS-
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Sáng T2->T6  8h-11h15  16/10/2017  TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH      12 TUẦN   
Chiều T2->T6  13h30-16h45  2/10/2017
 Tối T2->T6  18h-21h  23/10/2017
 ÔN THI EPS  Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  8 TUẦN
 BIÊN PHIÊN DỊCH 1           Chiều T2->T6  13h30-16h45  2/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 20-30%)   8 TUẦN                          
 Chiều T2->T6  13h30-16h45  2/10/2017
 Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  PHÚ MỸ HƯNG Q7 
 Chiều T2->T6  13h30-16h45  9/10/2017
 Sáng T2->T6  8h-11h15  9/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3  
 Chiều T2->T6  13h30-16h45  9/10/2017 
 Tối T2-4-6  18h-21h  23/10/2017
 Sáng T2->T6  8h-11h15  16/10/2017  TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH  
 Chiều T2->T6   13h30-16h45  9/10/2017 
 Tối T2->T6  18h-21h  23/10/2017
 BIÊN BIÊN DỊCH 2        Sáng T2->T6  8h-11h15  23/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
 Sáng T2->T6  8h-11h15  30/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3 
 Tối 2-4-6  17h45-21h  9/10/2017
 Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH  
 Sáng T2->T6  8h-11h15  30/10/2017
 Tối T2->T6  18h-21h  23/10/2017
 Chiều T2->T6  13h30-16h45  23/10/2017  PHÚ MỸ HƯNG Q7
 BIÊN PHIÊN DỊCH 3    Sáng T2->T6  8h-11h15  9/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
 Sáng T2->T6  8h-11h15  23/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3 
 Tối T2-4-6  17h45-21h  16/10/2017
 BIÊN PHIÊN DỊCH 4   Chiều T2->T6  13h30-16h45  2/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM5-50%)
 Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3
 BIÊN PHIÊN DỊCH 5   Sáng T2->T6  8h-11h15  23/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
 Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3
 BIÊN PHIÊN DỊCH 6   Sáng T2->T6  8h-11h15  23/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3
 Sáng T2->T6  8h-11h15  9/10/2017  PHÚ MỸ HƯNG Q7
 BIÊN PHIÊN DỊCH 7  Sáng T2->T6  8h-11h15  9/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3
      CÁC BẠN VUI LÒNG ĐĂNG KÍ ĐÓNG HỌC PHÍ TRƯỚC 3 NGÀY KHAI GIẢNG
  • Viết bởi kanata
  • Lượt xem: 1992

Lịch Khai Giảng Tháng 9/2017 - Khóa 506

Lịch Khai Giảng Tháng  9/2017 - Khóa 506
STT Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở Thời gian học
  CẤP 1 Tối 2-4-6 18h00-19h30 09/04/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 10%)
8 TUẦN
  Tối 3-5 18h30-21h 09/11/2017
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/9/2017
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2017 Trương Công Định
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
  Tối 2-4-6 19h30-21h 18/9/2017
  Tối 3-5 18h30-21h 19/9/2017
  Chiều 2-4-6 13h30 - 15h 18/9/2017
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 09/09/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 23/09/2017
  Tối 2-4-6 18h00-19h30 09/04/2017
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 25/9/2017
  Tối 3-5 18h30-21h00 09/12/2017
  Chiều 2-4-6 13H30 - 15H00 11/09/2017  Phú Mỹ Hưng
(Giảm 20-30% LỚP CHIỀU)
  Tối 2-4-6 18H00 - 19H30 11/9/2017
  Tối 2-4-6 19H30 - 21H00 18/9/2017
  Tối 3-5 18h30 - 21h 26/9/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 15%)
  Tối 2-4-6 19h30-21h 11/9/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
14 Tối 2-4-6 18H30-20H 02/10/2017
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 4/9/2017 687. HỒNG BÀNG. QUẬN 6
  Tối 3-5 18h30-21h00 12/9/2017
  Tối 2-4-6 18h00-19h30 25/9/2017
  Tối T3-5 18h30 - 21h 09/12/2017 Trung Chánh, Q12
  26/9/2017
  SÁNG T2-4-6 8H-9H30 25/9/2017
  9H45-11H15 25/9/2017
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 4/9/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
  Tối T3-5 18h-20h30 12/9/2017
  CẤP 2 TỐI T2-4-6 18H-19H30 28/8/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
8 TUẦN
  TỐI T2-4-6 18H-19H30 09/04/2017
  TỐI T2-4-6 18H-19H30 09/11/2017
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 09/09/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Tối 3-5 18h30-21h00 19/9/2017
  Tối 2-4-6 18h00-19h30 25/9/2017
  Tối 3-5 18h30 - 21h 09/05/2017 Trương Công Định
  Tối 2-4-6 19h30-21h 25/9/2017
  CHIỀU T246 13H30 - 15H00 25/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  TỐI T35 18H30 - 21H00 12/09/2017
  TỐI T246 18H00 - 19H30 18/09/2017
  Tối 2-4-6 19h30 - 21h 09/04/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 15%)
  Tối 2-4-6 19h30 - 21h 09/11/2017
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 18/9/2017
  Tối T2-4-6 18h- 19h30 4/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Tối T2-4-6 19h30 - 21h 18/9/2017
  Tối T2-4-6 18h00-19h30 11/9/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
  CẤP 3 TỐI T2-4-6 19H30-21H 28/8/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
8 TUẦN
  TỐI T2-4-6 19H30-21H 09/04/2017
  TỐI T2-4-6 19H30-21H 25/9/2017
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 9/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Tối 2-4-6 18h00-19h30 09/11/2017
  Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017 Trương Công Định
  Tối 3-5 18h30-21h 10/02/2017
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 15%)
  TỐI T246 18H00 - 19H30 18/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  Tối T2-4-6 19h30 - 21h 18/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Tối 3-5 18h00-20h30 12/9/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
  CẤP 4 TỐI T3-T5 18h30-21h 29/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  TỐI T3-T5 18h30-21h 09/05/2017
  TỐI T2-4-6 19H30-21H 25/9/2017
  Tối 3-5 18h30-21h00 26/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2017 Trương Công Định
  TỐI T35 18H30-21H00 12/9/2017 Phú Mỹ Hưng
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 18/9/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 15%)
  CẤP 5 TỐI T2-4-6 19h30-21h 18/9/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
8 TUẦN
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  TỐI T3-5 18h30-21h00 19/9/2017
  Tối 2-4-6 19h30 - 21h 25/9/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 15%)
  Tối T2-4-6 18h - 19h30 18/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Cấp 6 TỐI T3-T5 18h30-21h 09/12/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  Tối 3-5 18h30-21h 25/09/2017 Trương Công Định
  TỐI 3-5 18H30-21H 26/9/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 16/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Cấp 7 TỐI T2-4-6 19H30-21H 28/8/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  TỐI T2-4-6 19H30-21H 09/04/2017
  SÁNG T7,CN 8H-10H30 9/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  TỐI T3-5 18h30-21h00 19/9/2017
26 ÂM HÁN VIỆT ST7-CN 8h00-11h15 30/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 6 TUẦN
  Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-11h15 16/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-11h15 16/9/2017
  Luyện dịch nói cao cấp  ST7-CN 8h00-11h15 16/9/2017
  ÔN TOPIK I Tối 2-4-6 18h00-21h00 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 8 TUẦN
  ÔN TOPIK II Tối 2-4-6 18h00-21h00 4/9/2017
  Tối 2-4-6 18h00-21h00 18/9/2017
  KLPT- EPS Sáng T2 → T6  8h00-11h15 09/11/2017 Trương Công Định 12 TUẦN
  Tối T2 → T6  18h-21h 18/9/2017
  SÁNG T2 - T6 8h00 - 11h15 25/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Giao Tiếp 1 Tối 2-4-6 18h00-19h30 11/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 20%) 8 TUẦN
  Giao Tiếp 2 Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  SKYPE - LUYỆN DỊCH NÓI TRUNG CẤP Tối 3-5 19h30 - 21h45 09/12/2017 Học qua Skype Tại Nhà LINH ĐỘNG
  SKYPE - ÂM HÁN HÀN Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/09/2017 Học qua Skype Tại Nhà
  SKYPE - SƠ CẤP 1 Tối 3-5 19h30-21h 09/05/2017 Học qua Skype Tại Nhà
  Tối 2-4-6 19h30-21h 18/09/2017 Học qua Skype Tại Nhà
  SKYPE - SƠ CẤP 2 Tối 3-5 19h30-21h 09/05/2017 Học qua Skype Tại Nhà
38 SKYPE - TRUNG CÁP 4 Tối 2-4-6 21h15 - 22h15 09/11/2017 Học qua Skype Tại Nhà
  Biên phiên dịch cấp 1 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 18/9/2017 Điện Biên Phủ
( Giảm 5-30%)
8 TUẦN
  SÁNG T2->T6 8H-11H15 09/11/2017
  Sáng 2->6 8h00-11h15 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 5-30%)
  Sáng 2->6 8h00-11h15 25/9/2017
  Chiều 2->6 13h30-16h45 11/9/2017
  Tối 2-4-6 17h45-21h00 11/9/2017
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/9/2017 Trương Công Định
(Giảm 5-30%)
  Chiều T2 → T6 13h30-17h00 18/9/2017
  Tối T2 → T6  18h-21h 09/11/2017
  SÁNG T2 -> T6 8H00 - 11H15 04/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  SÁNG T2 - T6 8h00 - 11h15 25/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Biên Phiên Dịch Cấp 2 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 18/9/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 25/9/2017
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/9/2017 Trương Công Định
  Tối T2 → T6  18h-21h 09/04/2017
  SÁNG T2 -> T6 8H00 - 11H15 04/09/2017 Phú Mỹ Hưng
53 Biên Phiên Dịch Cấp 3 SÁNG T2->T6 8H-11H15 18/09/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  Sáng 2->6 8h00-11h15 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 09/04/2017 Trương Công Định
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/9/2017
  Tối T2 → T6  18h-21h 09/11/2017
  CHIỀU T2->T6 13H30 - 16H45 18/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  Biên Phiên Dịch Cấp 4 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 25/9/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 09/04/2017
  Sáng 2->6 8h00-11h15 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Sáng 2->6 8h00-11h15 2/10/2017
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 18/9/2017 Trương Công Định
  SÁNG T2 -> T6 8H00 - 11H15 18/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/9/2017 Trương Công Định
  Sáng 2->6 8h00-11h15 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Sáng 2->6 8h00-11h15 2/10/2017
  Biên Phiên Dịch Cấp 6 SÁNG T2->T6 8H-11H15 09/11/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  Sáng 2->6 8h00-11h15 18/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 3 ngày
  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1598

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017 - KHÓA 505

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017 - KHÓA 505
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở
CẤP 1 Tối T2-4-6 18h-19h30 31/07/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-20%)
Tối T2-4-6 18h-19h30 08/08/2017
Tối T3-T5 18h30-21h 01/08/2017
Tối T3-T5 18h30-21h 08/08/2017
Chiều T3-T5 13H30-16H 15/08/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 12/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 
(Giảm 10-30%)
Tối 2-4-6 18h00-19h30 28/08/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 07/08/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 28/08/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 07/08/2017 Trương Công Định, Q.TB     (Giảm 10-30%)             
Tối 2-4-6 18h - 19h30 28/08/2017
Tối 3-5 18h30-21h 22/08/2017
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h00 21/08/2017
TỐI T2-4-6 18H00 - 19H30 07/08/2017 Phú Mỹ Hưng
TỐI T3-5 18H30-21H 15/08/2017
TỐI T3-5 18H30-21H 31/08/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 15/08/2017 Hoàng Minh Giám (Giảm 15%)
Tối 2-4-6 18h - 19h30 21/08/2017
TỐI 2-4-6 20H-21H15 31/07/2017 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI 3-5 18H30-21H 29/08/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 31/07/2017 Hồng Bàng, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h00 15/08/2017
Sáng T2-4-6 8h00-9h30 28/08/2017 Trung Chánh, Q.12
Sáng T2-4-6 9h45-11h15 28/08/2017
Tối T2-4-6 18h00-19h30 07/08/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối 2-4-6 19h30-21h00 14/08/2017
Tối T3-5 18h-20h30 22/08/2017
CẤP 2 Tối T3-T5 18h30-21h 08/08/2017 Điện Biên Phủ
(giảm 5-10%)
Tối T2-4-6 19h30-21h 07/08/2017
Tối T2-4-6 18h-19h30 28/08/2017
ST7-CN 8h00-10h30 19/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Chiều 2-4-6 13h30-16h45 15/08/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 15/08/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 14/08/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 01/08/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 18h-19h30 28/08/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 28/08/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 29/08/2017
TỐI T2-4-6 19H30 - 21H00 14/08/2017 Phú Mỹ Hưng
CHIỀU T3-5 13H30 - 16H00 22/08/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 07/08/2017 Hoàng Minh Giám
(Giảm 10%-15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 15/08/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 28/08/2017
TỐI 3-5 18H30-20H 15/08/2017 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
Tối 2-4-6 19h30-21h00 31/07/2017 Hồng Bàng, Q.6
Tối T2-4-6 18h00 - 19h30 28/08/2017 Trung Chánh, Q.12
Tối T2-4-6 18h00-19h30 21/08/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
CẤP 3 Tối T3-5 18h30-21h 15/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
Tối T2-4-6 19h30-21h 28/08/2017
ST7-CN 8h00-10h30 12/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 15/08/2017
Tối 3-5 18h30-21h 29/08/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 07/08/2017
CHIỀU T3-5 13H30 - 16H00 15/08/2017 Phú Mỹ Hưng
TỐI 2-4-6 18H30-20H 07/08/2017 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
Tối T3-5 18h30 - 21h 01/08/2017 Trung Chánh, Q.12
Tối 3-5 18h00-20h30 29/08/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
CẤP 4 Tối T3-5 18h30-21h 29/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 28/08/2017 Trương Công Định
TỐI 2-4-6 17H45-19H15 14/08/2017 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
CẤP 5 Tối 2-4-6 19h30-21h00 01/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
 TỐI T2-4-6 19H30 - 21H00 31/07/2017 Phú Mỹ Hưng
CẤP 7 Tối T2-4-6 19h30-21h 14/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
Tối T2-4-6 18h-19h30 28/08/2017
TỐI T2-4-6 19H30 - 21H00 31/07/2017 Phú Mỹ Hưng
CẤP 8 Tối T3-5 18h30-21h 01/08/2017 Điện Biên Phủ
CẤP 9 Tối 2-4-6 19h30-21h00 07/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T2-4-6 18H00 - 19H30 14/08/2017 Phú Mỹ Hưng
CẤP 10 Tối 3-5 18h30-21h00 01/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
EPS - Xuất Khẩu Lao Động  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 14/08/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  18h-21h 21/08/2017
Ôn Thi TOPIK I Tối 2-4-6 18h00-21h00 14/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Ôn Thi TOPIK II Chiều 2-4-6 13h30-16h45 14/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-10h30 26/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Luyện dịch nói cao cấp  ST7-CN 8h00-10h30 26/08/2017
GIAO TIẾP 1 Tối 2-4-6 18h00-19h30 21/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 20%)
GIAO TIẾP 2 Tối 2-4-6 19h30-21h00 28/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 20%)
SKYPE - LUYỆN DỊCH NÓI TRUNG CẤP Tối 3-5 19h30 - 21h45 22/08/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - SƠ CẤP 1 Tối 3-5 19h30-21h 15/08/2017 Học qua Skype Tại Nhà
Tối 2-4-6 19h30-21h 28/08/2017
SKYPE - TRUNG CẤP 4 Tối 2-4-6 21h15 -22h15 07/08/2017 Học qua Skype Tại Nhà
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 1  CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 14/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 20 - 30%)
SÁNG T2->T6 8H-11H15 28/08/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 28/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(Giảm 20 - 30%)
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 14/08/2017
Tối T2-4-6 18h-21h 21/08/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 21/08/2017 Trương Công Định
(Giảm 20 - 30%)
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 14/08/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 14/08/2017
CHIỀU T2 - T6 13H30 - 16H45 14/08/2017 Phú Mỹ Hưng
(Giảm 20 - 30%)
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 28/08/2017
sáng T2 - T6 8h00 - 11h15 28/08/2017 Trung Chánh, Q.12
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 2 SÁNG T2->T6 8H-11H15 14/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 28/08/2017
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 07/08/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 14/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-21h00 21/08/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 28/08/2017 Trương Công Định
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 04/09/2017 Phú Mỹ Hưng
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 3 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 31/07/2017 Điện Biên Phủ (Giảm 5-10%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 07/08/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 28/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 07/08/2017 Trương Công Định
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 4 SÁNG T2->T6 8H-11H15 21/08/2017 Điện Biên Phủ(Giảm 5-10%)
Sáng T2->6 8h00-11h15 31/07/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2->6 8h00-11h15 07/08/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 14/08/2017
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 5 Sáng T2->6 8h00-11h15 21/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 31/07/2017 Phú Mỹ Hưng
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 6 Sáng T2->6 8h00-11h15 14/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 7 Sáng T2->6 8h00-11h15 28/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 2814
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176