21Tháng 72018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng Tháng 7/2017 - Khóa 504

Lịch Khai Giảng Tháng  7/2017 - Khóa 504
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở Thời gian học
CẤP 1 Sáng T7-CN 8h00-10h30 8/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 10-30%) 8 TUẦN
Chiều 3-5 13h30-16h00 11/7/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 17/7/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 10/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 11/7/2017
Chiều 2-4-6 13h30-15h00 10/7/2017 Phú Mỹ Hưng (Giảm 10-30%)
Tối 3-5 18h30-21h00 4/7/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 17/7/2017
TỐI 2-4-6 18H-19H30 3/7/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 10%-30%)
TỐI 2-4-6 18H-19H30 17/7/2017
CHIỀU 3-5 13h30-16h00 4/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h 4/7/2017 Trương Công Định, Q.TB                  
Tối 2-4-6 18h - 19h30 17/7/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/7/2017
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h00 17/7/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 24/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/7/2017
CẤP 1 Tối 2-4-6 19H30-21H 3/7/2017 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh
Tối 2-4-6 20H-21H15 24/7/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 7/17/2017 Hoàng Minh Giám (↓15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 25/7/2017
Tối T246 19h30-21h 24/07/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T3-5 18h-20h30 25/07/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 24/7/2017 Hồng Bàng, Quận 6
Tối 3-5 18h30-21h00 11/7/2017
ÂM HÁN VIỆT ST7-CN 8h00-10h30 15/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3  
Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-10h30 8/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3  
Luyện dịch nói cao cấp  ST7-CN 8h00-10h30 8/7/2017
ÔN TOPIK I Chiều 2-4-6 13h30-16h45 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-21h00 3/7/2017
ÔN TOPIK II Chiều 2-4-6 13h30-16h45 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-21h00 3/7/2017
EPS - Xuất Khẩu Lao Động  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 24/7/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  17h45-21h 17/7/2017
SKYPE - ÂM HÁN HÀN Tối 2-4-6 19h30 - 21h 3/7/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - LUYỆN DỊCH NÓI TRUNG CẤP Tối 3-5 19h30 - 21h45 4/7/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - SƠ CẤP 1 Tối 3-5 19h30-21h 4/7/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - BIÊN PHIÊN DỊCH 1 Tối T2 → T6  19h - 22h 17/7/2017 Học qua Skype Tại Nhà
Giao Tiếp 1 Tối 2-4-6 18h00-19h30 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 20%) 8 TUẦN
CẤP 2 TỐI 2-4-6 19H30-21H 3/7/2017 Điện Biên Phủ (Giảm 5-20%)
TỐI 3-5 18H30-21H 11/7/2017
TỐI 2-4-6 18H-19H30 24/7/2017
CHIỀU 3-5 13h30-16h00 4/7/2017
Chiều 2-4-6 13h30-15h00 17/7/2017 Phú Mỹ Hưng
Tối 2-4-6 18h00-19h30 17/7/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 17/7/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 8/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-19h30 3/7/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 17/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 10/7/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 31/7/2017 Hoàng Minh Giám (↓10%-15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 25/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h 4/7/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 25/7/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 31/7/2017
Tối T2-4-6 18h00-19h30 3/7/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T3-5 18h-20h30 18/7/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 4/7/2017 Hồng Bàng, Quận 6
Tối 2-4-6  18h00 - 19h30 17/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Skype Tại Nhà Linh động 
Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1 Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Điện Thoại Tại Nhà Linh động 
CẤP 3 Sáng T7-CN 8h00-10h30 1/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3  
Tối 2-4-6 19h30-21h00 17/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h 10/7/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 3/7/2017 Hoàng Minh Giám (↓10%-15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h00 18/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Tối 2-4-6 18h - 19h30 3/7/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 18/7/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 31/7/2017
TỐI 3-5 18H30-21H 4/7/2017 Điện Biên Phủ
TỐI 2-4-6 18H-19H30 10/7/2017
TỐI 3-5 18H30-21H 24/7/2017
TỐI 2-4-6 18H30-20H 24/7/2017 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh
Tối 2-4-6 19h30-21h00 3/7/2017 Hồng Bàng, Quận 6
CẤP 4 TỐI 2-4-6 19H30-21H 17/7/2017 Điện Biên Phủ
Tối T3-5 18h-20h30 4/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T3-5 18h30-21h00 3/7/2017
Tối 2-4-6  18h00 - 19h30 10/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 17/7/2017 Hoàng Minh Giám (↓10%-15%)
CẤP 5 Sáng T7-CN 8h00-10h30 1/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T3-5 18h30-21h00 3/7/2017
TỐI 2-4-6 18H-19H30 24/7/2017 Điện Biên Phủ
TỐI 3-5 18H30-21H 11/7/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/7/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18H30-21H 25/7/2017 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh
Tối 2-4-6 19h30-21h00 24/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Cấp 6 TỐI 2-4-6 18H-19H30 3/7/2017 Điện Biên Phủ
TỐI T3-5 18h30-21h00 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Cấp 7 Tối 2-4-6 19h30-21h00 24/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Sáng T7-CN 8h00-10h30 8/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h - 19h30 17/7/2017 Trương Công Định
TỐI 2-4-6 19H30-21H 24/7/2017 Điện Biên Phủ
Biên phiên dịch cấp 1 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 10/7/2017 Trương Công Định 8 TUẦN
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 24/7/2017
Chiều T2 → T6 13h30-17h00 17/7/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 17/7/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 24/7/2017 Trung Chánh, Quận 12
Chiều T2 → T6 13H30-16H45 3/7/2017 Điện Biên Phủ
( Giảm 20-30%)
Chiều T2 → T6 13H30-16H45 24/7/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 10/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 5-30%)
Chiều 2->6 13h30-16h45 10/7/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 3/7/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 SÁNG T2->T6 8H-11H15 17/7/2017 Điện Biên Phủ
( Giảm 20%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 31/7/2017
SÁNG T2->T6 8H-11H15 31/7/2017
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 3/7/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 24/7/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 3/7/2017
Chiều T2->6 13h30-16h45 10/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Sáng 2->6 8h00-11h15 3/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 17/7/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 10/7/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 31/7/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 17/7/2017
Chiều T2->6 13h30-16h45 17/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Sáng T2->6 8h00-11h15 10/7/2017 Phú Mỹ Hưng 
Chiều T2->T6 13H30-16H45 24/7/2017 Điện Biên Phủ
Sáng 2->6 8h00-11h15 17/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 10/7/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 17/7/2017 Trương Công Định
Sáng 2->6 8h00-11h15 24/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 17/7/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng 2->6 8h00-11h15 17/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2->T6 8H-11H15 3/7/2017 Điện Biên Phủ
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng 2->6 8h00-11h15 31/7/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 3/7/2017  
Biên Phiên Dịch cấp 7 Tối T2 → T6  17h45-21h 3/7/2017 Trương Công Định
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 3 ngày
  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 2252

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2017 - KHÓA 503

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2017 - KHÓA 503
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở
CẤP 1 Sáng T7-CN 8h00-10h30 17/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20-30%)
Chiều T3-5 13h30-16h00 13/06/2017
Tối T2-4-6 18h00-19h30 12/06/2017
Tối T2-4-6 19h30-21h00 19/06/2017
Tối T3-5 18h30-21h00 13/06/2017
TỐI T2-4-6 19h30-21h 12/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7                 (GIẢM 20-30%)
CHIỀU T3-5 13h30-16h 13/06/2017
TỐI T3-5 18h30-21h 06/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI T2-4-6 18H-19H30 05/06/2017
Tối T2-4-6 18h - 19h30 12/06/2017 Trương Công Định, Q.TB              (GIẢM 20-30%)
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 12/06/2017
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 26/06/2017
Tối T3-5 18h30-21h 20/06/2017
Chiều T2-4-6 13h30 - 16h00 12/06/2017
TỐI T2-4-6 18h-19h30 26/06/2017 Trung Chánh, Q.12
TỐI T2-4-6 19h30-21h 26/06/2017
TỐI T3-5 18h30-21h 06/06/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
TỐI T2-4-6 20h-21h15 26/06/2016
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 12/06/2017 Hoàng Minh Giám                      (GIẢM 15%)
Tối T2-4-6 18h - 19h30 26/06/2017
Tối T2-4-6 18h00-19h30 12/06/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 26/06/2017
Tối T3-5 18h00 - 20h30 20/06/2017
TỐI T2-4-6 19h30-21h 06/06/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
TỐI T3-5 18h30-21h 13/06/2017
ÔN THI TOPIK I Chiều T2-4-6 13h30-16h45 26/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 18h00-21h00 19/06/2017
ÔN THI TOPIK II Chiều T2-4-6 13h30-16h45 26/06/2017
Tối T2-4-6 18h00-21h00 19/06/2017
Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-10h30 10/06/2017
Luyện dịch nói cao cấp  ST7-CN 8h00-10h30 10/06/2017
EPS - Xuất Khẩu Lao Động Sáng T2 → T6  8h00-11h15 19/06/2017 Trương Công Định, Q.TB
Giao Tiếp 1 Tối T2-4-6 19h30-21h 05/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Giao Tiếp 2 Tối T2-4-6 18h00-19h30 19/06/2017
CẤP 2 TỐI 3-5 18h30-21h 20/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI 2-4-6 18h-19h30 12/06/2017
TỐI 2-4-6 19h30-21h 26/06/2017
TỐI T2-4-6 18h-19h30 12/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CHIỀU T3-5 13h30-16h 06/06/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 10/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 18h00-19h30 05/06/2017
Tối T2-4-6 19h30-21h00 12/06/2017
Tối T3-5 18h30-21h00 06/06/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 06/06/2017
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 29/05/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T3-5 18h30-21h 27/06/2017
Tối T2-4-6 18h - 19h30 05/06/2017 Hoàng Minh Giám                   (GIẢM 10%-15%)
Tối T3-5 18h30 - 21h 29/06/2017
TỐI T2-4-6 19h30-21h 26/06/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối T2-4-6 18h00-19h30 19/06/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T3-5 18h00-20h30 27/06/2017
SKYPE - ÂM HÁN HÀN Tối T2-4-6 19h30 - 21h 12/06/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - LUYỆN DỊCH NÓI                  TRUNG CẤP Tối T3-5 19h30 - 21h45 13/06/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - SƠ CẤP 1 Tối T3-5 19h30-21h 20/06/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - BIÊN PHIÊN DỊCH 1 Tối T2 → T6  19h - 22h 19/06/2017 Học qua Skype Tại Nhà
CẤP 3 TỐI T3-5 18h30-21h 27/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Sáng T7-CN 8h00-10h30 17/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 19h30-21h00 19/06/2017
Tối T3-5 18h30-21h 20/06/2017
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 05/06/2017 Trương Công Định
Tối T2-4-6 18h - 19h30 26/06/2017
TỐI T3-5 18h30-21h 20/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối T2-4-6 18h - 19h30 26/6/2017 Hoàng Minh Giám
TỐI T2-4-6 17H45-19H15 12/06/2016 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
CẤP 4 TỐI T3-5 18h30-21h 13/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 5 Sáng T7-CN 8h00-10h30 24/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T3-5 18h30-21h 13/06/2017 Trương Công Định
TỐI T2-4-6 18H-19H30 12/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
CẤP 6 TỐI T2-4-6 18H-19H30 26/06/2017
CẤP7 Tối T2-4-6 18h - 19h30 26/06/2017 Hoàng Minh Giám                          (GIẢM 10%-15%)
Tối T2-4-6 19h30 - 21h 26/06/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 03/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T3-5 18h30-21h 13/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 8 TỐI T2-4-6 18h-19h30 12/06/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 1 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/06/2017 Trương Công Định, Q.TB                 (GIẢM 20-30%)
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 26/06/2017
Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 19/06/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 12/06/2017
SÁNG T2->T6 8h-11h15 26/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Chiều T2 → T6 8h-11h15 29/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng T2 → T6 8h-11h15 12/06/2017
Chiều T2 → T6 8h-11h15 19/06/2017
Sáng T2->T6 8h00-11h15 26/06/2017  Lê Văn Sĩ, Q.3                                (GIẢM 20-30%)
Chiều T2->T6 13h30-16h45 19/06/2017
Tối T2-4-6 17h45-21h00 26/06/2017
SÁNG T2->T6 8h-11h15 26/06/2017 Trung Chánh, Q.12
Biên Phiên Dịch Cấp 2 Chiều T2 → T6 8h-11h15 29/5/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Chiều T2 → T6 8h-11h15 12/06/2017
Sáng T2->T6 8h00-11h15 05/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 17h45-21h00 26/06/2017
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 29/05/2017 Trương Công Định, Q.TB
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 26/06/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/06/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng T2->T6 8h00-11h15 12/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 17h45-21h00 12/06/2017
Sáng T2 → T6 8h-11h15 12/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 26/06/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/06/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2->T6 8h00-11h15 12/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2-4-6 17h45-21h00 12/06/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 12/06/2017 Trương Công Định, Q.TB
Sáng T2 → T6 8h-11h15 05/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng T2->T6 8h00-11h15 05/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng T2 → T6 8h-11h15 05/06/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 7 Sáng T2->T6 8h00-11h15 05/06/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
SÁNG T2->T6 8h-11h15 26/06/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối T2 → T6  17h45-21h 26/06/2017 Trương Công Định
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1796

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2017 - KHÓA 502

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2017 - KHÓA 502
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở
CẤP 1 TỐI 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI 3-5 19H30-21H 16/05/2017
TỐI 2-4-6 19H30-21H 22/05/2017
Tối 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h 15/05/2017
Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 13/05/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 15/05/2017 Trương Công Định, Q.TB     
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 15/05/2017
Tối 3-5 18h30-21h 23/05/2017
Sáng T7 - CN 8h - 11h15 13/05/2017
CHIỀU T246 13H30-15H 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7            (GIẢM 20 - 30%)
TỐI T246 18H-19H30 08/05/2017
TỐI T246 19H30-21H 08/05/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 15/05/2017 Hoàng Minh Giám (GIẢM 15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 23/05/2017
TỐI 2-4-6 19H30-21H 24/04/2017  Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI 35 18H30-21H 23/05/2017
tối 2-4-6 19h30-21h00 15/05/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h00 09/05/2017
TỐI T246 18H-19H30 22/05/2017 Trung Chánh, Q.12
Tối 2-4-6 19h30 - 21h00 15/05/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối 3-5 18h00 - 20h30 09/05/2017
CẤP 2 TỐI 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI 2-4-6 19H30-21H 22/05/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 22/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 09/05/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 06/05/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 24/04/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 22/05/2017
TỐI T246 18H-19H30 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CHIỀU T246 13H30-15H 08/05/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 23/05/2017 Hoàng Minh Giám       (GIẢM 10-15%)
Tối 2-4-6 18h - 19h30 29/05/2017
TỐI 2-4-6 18H30-20H 15/05/2017  Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI T246 18H-19H30 15/05/2017 Trung Chánh, Q.12
CẤP 3 TỐI 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI 2-4-6 19H30-21H 08/05/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 20/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 22/05/2017 Trương Công Định
TỐI T35 18H30-21H 23/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 08/05/2017 Hoàng Minh Giám      (GIẢM 10-15%)
TỐI 2-4-6 20H-21h15 08/05/2017  Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI T246 18H-19H30 15/05/2017 Trung Chánh, Q.12
CẤP 4 TỐI 2-4-6 18H-19H30 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-19h30 08/05/2017 Trương Công Định
TỐI T246 19H30-21H 15/5/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 15/05/2017 Hoàng Minh Giám      (GIẢM 10-15%)
TỐI 3/5 18H30-20H 16/05/2017  Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
CẤP 5 Tối 2-4-6 19h30-21h00 22/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
CẤP 6 TỐI 2-4-6 19H30-21H 15/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-19h30 08/05/2017 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30 - 21h 30/05/2017 Hoàng Minh Giám      (GIẢM 10-15%)
CẤP 8 TỐI T246 18H-19H30 29/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 9 Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Skype Tại Nhà
Ôn Thi EPS - Xuất Khẩu Lao Động  Tối T2 → T6  17h45-21h 08/05/2017 Trương Công Định
Ôn Thi TOPIK Chiều T2 → T6  13H30-16H45 15/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Phỏng Vấn Cô Dâu Việt Chiều T2-T6 13h30-16h45 15/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
PP Học Từ Vựng Tiếng Hàn Qua Âm Hán - Việt ST7-CN 8h00-10h30 13/05/2017
GIAO TIẾP 1 Chiều 2-4-6 13h30-15h00 08/05/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 15/05/2017
GIAO TIẾP 2 Tối 2-4-6 18h00-19h30 22/05/2017
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 1  Chiều T2 → T6  13H30-16H45 15/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng T2 → T6 8H-11H15 08/05/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 15/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3          (GIẢM 20%)
Chiều 2->6 13h30-16h45 08/05/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 22/05/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 08/05/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 22/05/2017
Chiều T2 → T6  13h30 - 16h45 15/05/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 22/05/2017
CHIỀU T2-T6 13H30-16H45 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7            (GIẢM 20 - 30%)
SÁNG T2-T6 8H-11H15 22/05/2017 Trung Chánh, Q.12
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 2 Chiều T2 → T6  13H30-16H45 22/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 08/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 03/05/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 29/05/2017
Tối T2 → T6  17h45-21h 24/04/2017
CHIỀU T2-T6 13H30-16H45 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 3 Sáng 2->6 8h00-11h15 08/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 08/05/2017 Trương Công Định
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 4 Chiều T2 → T6  13H30-16H45 22/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 09/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 15/05/2017
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 22/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 5 Chiều T2 → T6  13H30-16H45 08/05/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 22/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00 -11h15 29/05/2017 Trương Công Định
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 08/05/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 6 Tối T2 → T6  17h45-21h 24/04/2017 Trương Công Định
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 29/05/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1205

Lịch Khai Giảng Tháng 04/2017 - Khóa 501

Lịch Khai Giảng Tháng 04/2017 - Khóa 501
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở
Cấp 1 Chiều 3-5 13h30-15h00 04/04/2017

Lê Văn Sĩ, Q.3

(GIẢM 20-30%)

Tối 2-4-6 17h45-19h15 10/04/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 04/04/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 08/04/2017
CHIỀU T35 13h30-16h 28/3/2017

Phú Mỹ Hưng, Q.7

(GIẢM 20-30%)

TỐI T246 17h45-19h15 3/4/2017
Tối 3-5 18H30-21H 11/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 17H45-19H15 3/4/2017
Tối 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 04/04/2017

Trương Công Định, Q.TB

(GIẢM 20-30%)

Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 17/4/2017
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 24/4/2017
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h00 10/04/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/04/2017 Trung Chánh, Q.12
TỐI 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
TỐI 2-4-6 19H30-21H 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
Tối T246 17h45-19h15 03/04/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T246 19h30-21h 10/04/2017
Tối T3-5 18h-20h30 11/04/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 2-4-6 19h30-21h 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017
Phỏng vấn cô dâu Việt Chiều T2-T6 13h30-16h45 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
LUYỆN DỊCH NÓI
TRUNG - CAO CẤP
ST7-CN 8h00-11h15 15/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
ÔN KLPT - EPS Sáng T2 → T6 8h00-11h15 10/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2-6 17h45-21h 17/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
KLPT- EPS Sáng T2 → T6 8h00-11h15 03/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 03/04/2017
Tối T2-6 17h45-21h 17/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Chiều T2-T6 13h30-16h45 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Giao Tiếp 1 Chiều 2-4-6 13h30-15h00 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017
Giao Tiếp 2 Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
CẤP 2 Tối 2-4-6 19h30-21h 17/04/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h 18/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI T246 19H30-21H 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
TỐI T35 18H30-21H 18/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 10/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 11/04/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 17/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 3-5 18h30-21h 25/04/2017
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
TỐI 2-4-6 17H45-19H15 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
TỐI T3/5 18H30-21H 25/4/2017
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Skype Tại Nhà
Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1 Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Điện Thoại Tại Nhà
CẤP 3 TỐI T35 18H30-21H 28/3/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối 3-5 18h30-21h00 18/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
TỐI 2-4-6 20H-21h15 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
CẤP 4 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 17H45-19H15 10/4/2017  
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 2-4-6 17h45-19h15 24/04/2017
CẤP 5 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 1/4/2017
Tối 2-4-6 17H45-19H15 24/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI T246 17H45-19H15 24/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Cấp 6 Tối 2-4-6 17h45-19h15 24/4/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 03/04/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 17/4/2017
TỐI T35 18H30:21H 11/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
TỐI 246 19H30:21H 24/4/2017
Cấp7 Tối 2-4-6 17h45-19h15 17/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h 24/4/2017
TỐI T246 19H30-21H 24/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 8 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên phiên dịch cấp 1 Sáng T2 → T6 8h00-11h15 27/03/2017 Trương Công Định, Q.TB
(GIẢM 20-30%)
Sáng T2 → T6 8h00-11h15 10/04/2017
Sáng T2 → T6 8h00-11h15 24/04/2017
Chiều T2 → T6 13h30 - 16h45 17/04/2017
Tối T2 → T6 17h45-21h 17/04/2017
Sáng T2"T6 8H-11H15 17/4/2017 Trung Chánh, Q.12
Sáng T2"T6 8H-11H15 3/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20-30%)
Chiều 2->6 13h30-16h45 10/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 17/4/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 Sáng T2"T6 8H-11H15 10/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
SÁNG T2-T6 8:00 - 11:15 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 24/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 24/04/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2 → T6 17h45-21h 08/05/2017 Trương Công Định, Q.TB
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2"T6 8H-11H15 03/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 10/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2"T6 8H-11H15 03/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 6 SÁNG T2-T6 8:00 - 11:15 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 17/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 17/04/2017
Biên Phiên Dịch cấp 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2"T6 8H-11H15 10/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên Phiên Dịch cấp 8 Sáng 2->6 8h00-11h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày

Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3 , 08.3932-0868 / 69

Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 08.3949-1403 / 3811-8496

Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 08.3526 1145

Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 08.6682 0960

Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7 , 08.6685.5980 / 5413 5007

Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh , 08.6270 3497

Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6 , 08.6680 1790

Cơ sở 8: 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399

Cơ sở 9 : Số 9 Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 08.6682-5090

Cơ sở 10 : Nhà Văn Hóa Lao Động , Lô S-VH Đường D1 , Khu Công Nghệ Cao, P.Long Thạnh Mỹ, Q9

Cơ sở 11 : Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi , 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2 , 08.39320868 - hoặc 08.35261145

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 2284
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176