20Tháng 62018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng Lịch Khai Giảng Tháng 04/2017 - Khóa 501

Lịch Khai Giảng Tháng 04/2017 - Khóa 501

Lịch Khai Giảng Tháng 04/2017 - Khóa 501
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở
Cấp 1 Chiều 3-5 13h30-15h00 04/04/2017

Lê Văn Sĩ, Q.3

(GIẢM 20-30%)

Tối 2-4-6 17h45-19h15 10/04/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 04/04/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 08/04/2017
CHIỀU T35 13h30-16h 28/3/2017

Phú Mỹ Hưng, Q.7

(GIẢM 20-30%)

TỐI T246 17h45-19h15 3/4/2017
Tối 3-5 18H30-21H 11/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 17H45-19H15 3/4/2017
Tối 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 04/04/2017

Trương Công Định, Q.TB

(GIẢM 20-30%)

Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 17/4/2017
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 24/4/2017
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h00 10/04/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/04/2017 Trung Chánh, Q.12
TỐI 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
TỐI 2-4-6 19H30-21H 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
Tối T246 17h45-19h15 03/04/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T246 19h30-21h 10/04/2017
Tối T3-5 18h-20h30 11/04/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 2-4-6 19h30-21h 17/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017
Phỏng vấn cô dâu Việt Chiều T2-T6 13h30-16h45 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
LUYỆN DỊCH NÓI
TRUNG - CAO CẤP
ST7-CN 8h00-11h15 15/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
ÔN KLPT - EPS Sáng T2 → T6 8h00-11h15 10/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2-6 17h45-21h 17/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
KLPT- EPS Sáng T2 → T6 8h00-11h15 03/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 03/04/2017
Tối T2-6 17h45-21h 17/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Chiều T2-T6 13h30-16h45 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Giao Tiếp 1 Chiều 2-4-6 13h30-15h00 03/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017
Giao Tiếp 2 Tối 2-4-6 17h45-19h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
CẤP 2 Tối 2-4-6 19h30-21h 17/04/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h 18/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI T246 19H30-21H 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
TỐI T35 18H30-21H 18/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 10/04/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 11/04/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 17/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 3-5 18h30-21h 25/04/2017
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
TỐI 2-4-6 17H45-19H15 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
TỐI T3/5 18H30-21H 25/4/2017
Skype ngữ pháp
sơ cấp 1:1
Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Skype Tại Nhà
Tiếng hàn giao tiếp qua điện thoại 1:1 Sáng-Chiều-Tối Linh Động KG Liên Tục Học qua Điện Thoại Tại Nhà
CẤP 3 TỐI T35 18H30-21H 28/3/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tối 3-5 18h30-21h00 18/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 19H30-21H 17/4/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 24/4/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
TỐI 2-4-6 20H-21h15 10/4/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
CẤP 4 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Tối 2-4-6 17H45-19H15 10/4/2017  
Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 15/4/2017
Tối 3-5 18h30-21h 11/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 2-4-6 17h45-19h15 24/04/2017
CẤP 5 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 1/4/2017
Tối 2-4-6 17H45-19H15 24/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
TỐI T246 17H45-19H15 24/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Cấp 6 Tối 2-4-6 17h45-19h15 24/4/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 03/04/2017 Hoàng Minh Giám, Q.PN
Tối 2-4-6 17h45 - 19h15 17/4/2017
TỐI T35 18H30:21H 11/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
TỐI 246 19H30:21H 24/4/2017
Cấp7 Tối 2-4-6 17h45-19h15 17/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h 24/4/2017
TỐI T246 19H30-21H 24/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CẤP 8 Tối 3-5 18h30-21h 25/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên phiên dịch cấp 1 Sáng T2 → T6 8h00-11h15 27/03/2017 Trương Công Định, Q.TB
(GIẢM 20-30%)
Sáng T2 → T6 8h00-11h15 10/04/2017
Sáng T2 → T6 8h00-11h15 24/04/2017
Chiều T2 → T6 13h30 - 16h45 17/04/2017
Tối T2 → T6 17h45-21h 17/04/2017
Sáng T2"T6 8H-11H15 17/4/2017 Trung Chánh, Q.12
Sáng T2"T6 8H-11H15 3/4/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20-30%)
Chiều 2->6 13h30-16h45 10/4/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 17/4/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 Sáng T2"T6 8H-11H15 10/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
SÁNG T2-T6 8:00 - 11:15 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 24/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 24/04/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 3 Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối T2 → T6 17h45-21h 08/05/2017 Trương Công Định, Q.TB
Biên Phiên Dịch Cấp 4 Sáng T2"T6 8H-11H15 03/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 10/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2"T6 8H-11H15 03/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 6 SÁNG T2-T6 8:00 - 11:15 17/4/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
Sáng T2 → T6 8h00 -11h15 17/04/2017 Trương Công Định, Q.TB
Tối T2 → T6 17h45-21h 17/04/2017
Biên Phiên Dịch cấp 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 10/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2"T6 8H-11H15 10/04/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
Biên Phiên Dịch cấp 8 Sáng 2->6 8h00-11h15 3/4/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày

Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3 , 08.3932-0868 / 69

Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 08.3949-1403 / 3811-8496

Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 08.3526 1145

Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 08.6682 0960

Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7 , 08.6685.5980 / 5413 5007

Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh , 08.6270 3497

Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6 , 08.6680 1790

Cơ sở 8: 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399

Cơ sở 9 : Số 9 Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 08.6682-5090

Cơ sở 10 : Nhà Văn Hóa Lao Động , Lô S-VH Đường D1 , Khu Công Nghệ Cao, P.Long Thạnh Mỹ, Q9

Cơ sở 11 : Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi , 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2 , 08.39320868 - hoặc 08.35261145

Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176