21Tháng 72018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017 - KHÓA 505

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017 - KHÓA 505

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017 - KHÓA 505
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở
CẤP 1 Tối T2-4-6 18h-19h30 31/07/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 10-20%)
Tối T2-4-6 18h-19h30 08/08/2017
Tối T3-T5 18h30-21h 01/08/2017
Tối T3-T5 18h30-21h 08/08/2017
Chiều T3-T5 13H30-16H 15/08/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 12/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 
(Giảm 10-30%)
Tối 2-4-6 18h00-19h30 28/08/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 07/08/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 28/08/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 07/08/2017 Trương Công Định, Q.TB     (Giảm 10-30%)             
Tối 2-4-6 18h - 19h30 28/08/2017
Tối 3-5 18h30-21h 22/08/2017
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h00 21/08/2017
TỐI T2-4-6 18H00 - 19H30 07/08/2017 Phú Mỹ Hưng
TỐI T3-5 18H30-21H 15/08/2017
TỐI T3-5 18H30-21H 31/08/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 15/08/2017 Hoàng Minh Giám (Giảm 15%)
Tối 2-4-6 18h - 19h30 21/08/2017
TỐI 2-4-6 20H-21H15 31/07/2017 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI 3-5 18H30-21H 29/08/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 31/07/2017 Hồng Bàng, Q.6
Tối 3-5 18h30-21h00 15/08/2017
Sáng T2-4-6 8h00-9h30 28/08/2017 Trung Chánh, Q.12
Sáng T2-4-6 9h45-11h15 28/08/2017
Tối T2-4-6 18h00-19h30 07/08/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối 2-4-6 19h30-21h00 14/08/2017
Tối T3-5 18h-20h30 22/08/2017
CẤP 2 Tối T3-T5 18h30-21h 08/08/2017 Điện Biên Phủ
(giảm 5-10%)
Tối T2-4-6 19h30-21h 07/08/2017
Tối T2-4-6 18h-19h30 28/08/2017
ST7-CN 8h00-10h30 19/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Chiều 2-4-6 13h30-16h45 15/08/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 15/08/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 14/08/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 01/08/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 18h-19h30 28/08/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 28/08/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 29/08/2017
TỐI T2-4-6 19H30 - 21H00 14/08/2017 Phú Mỹ Hưng
CHIỀU T3-5 13H30 - 16H00 22/08/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 07/08/2017 Hoàng Minh Giám
(Giảm 10%-15%)
Tối 3-5 18h30 - 21h 15/08/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 28/08/2017
TỐI 3-5 18H30-20H 15/08/2017 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
Tối 2-4-6 19h30-21h00 31/07/2017 Hồng Bàng, Q.6
Tối T2-4-6 18h00 - 19h30 28/08/2017 Trung Chánh, Q.12
Tối T2-4-6 18h00-19h30 21/08/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
CẤP 3 Tối T3-5 18h30-21h 15/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
Tối T2-4-6 19h30-21h 28/08/2017
ST7-CN 8h00-10h30 12/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 15/08/2017
Tối 3-5 18h30-21h 29/08/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 07/08/2017
CHIỀU T3-5 13H30 - 16H00 15/08/2017 Phú Mỹ Hưng
TỐI 2-4-6 18H30-20H 07/08/2017 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
Tối T3-5 18h30 - 21h 01/08/2017 Trung Chánh, Q.12
Tối 3-5 18h00-20h30 29/08/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
CẤP 4 Tối T3-5 18h30-21h 29/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 28/08/2017 Trương Công Định
TỐI 2-4-6 17H45-19H15 14/08/2017 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
CẤP 5 Tối 2-4-6 19h30-21h00 01/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
 TỐI T2-4-6 19H30 - 21H00 31/07/2017 Phú Mỹ Hưng
CẤP 7 Tối T2-4-6 19h30-21h 14/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
Tối T2-4-6 18h-19h30 28/08/2017
TỐI T2-4-6 19H30 - 21H00 31/07/2017 Phú Mỹ Hưng
CẤP 8 Tối T3-5 18h30-21h 01/08/2017 Điện Biên Phủ
CẤP 9 Tối 2-4-6 19h30-21h00 07/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T2-4-6 18H00 - 19H30 14/08/2017 Phú Mỹ Hưng
CẤP 10 Tối 3-5 18h30-21h00 01/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
EPS - Xuất Khẩu Lao Động  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 14/08/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  18h-21h 21/08/2017
Ôn Thi TOPIK I Tối 2-4-6 18h00-21h00 14/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Ôn Thi TOPIK II Chiều 2-4-6 13h30-16h45 14/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-10h30 26/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Luyện dịch nói cao cấp  ST7-CN 8h00-10h30 26/08/2017
GIAO TIẾP 1 Tối 2-4-6 18h00-19h30 21/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 20%)
GIAO TIẾP 2 Tối 2-4-6 19h30-21h00 28/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 20%)
SKYPE - LUYỆN DỊCH NÓI TRUNG CẤP Tối 3-5 19h30 - 21h45 22/08/2017 Học qua Skype Tại Nhà
SKYPE - SƠ CẤP 1 Tối 3-5 19h30-21h 15/08/2017 Học qua Skype Tại Nhà
Tối 2-4-6 19h30-21h 28/08/2017
SKYPE - TRUNG CẤP 4 Tối 2-4-6 21h15 -22h15 07/08/2017 Học qua Skype Tại Nhà
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 1  CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 14/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 20 - 30%)
SÁNG T2->T6 8H-11H15 28/08/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 28/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(Giảm 20 - 30%)
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 14/08/2017
Tối T2-4-6 18h-21h 21/08/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 21/08/2017 Trương Công Định
(Giảm 20 - 30%)
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 14/08/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 14/08/2017
CHIỀU T2 - T6 13H30 - 16H45 14/08/2017 Phú Mỹ Hưng
(Giảm 20 - 30%)
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 28/08/2017
sáng T2 - T6 8h00 - 11h15 28/08/2017 Trung Chánh, Q.12
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 2 SÁNG T2->T6 8H-11H15 14/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 28/08/2017
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 07/08/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 14/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 18h00-21h00 21/08/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 28/08/2017 Trương Công Định
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 04/09/2017 Phú Mỹ Hưng
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 3 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 31/07/2017 Điện Biên Phủ (Giảm 5-10%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 07/08/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 28/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 07/08/2017 Trương Công Định
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 4 SÁNG T2->T6 8H-11H15 21/08/2017 Điện Biên Phủ(Giảm 5-10%)
Sáng T2->6 8h00-11h15 31/07/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2->6 8h00-11h15 07/08/2017
Sáng T2->6 8h00-11h15 14/08/2017
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 5 Sáng T2->6 8h00-11h15 21/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
SÁNG T2-T6 8H00 - 11H15 31/07/2017 Phú Mỹ Hưng
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 6 Sáng T2->6 8h00-11h15 14/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
BIÊN PHIÊN DỊCH CẤP 7 Sáng T2->6 8h00-11h15 28/08/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176