21Tháng 72018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2017-KHÓA 507

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2017-KHÓA 507

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2017-KHÓA 507
TÊN LỚP NGÀY HỌC  GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỜI GIAN HỌC
CẤP 1 Tối 2-4-6 18h-19h30 2/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 10%) 8 TUẦN                      
Tối 2-4-6
19h30-21h 9/10/2017
Sáng T7-CN 9h-10h30 14/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 16/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 9/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 24/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017 HOÀNG MINH GIÁM (GIẢM 15%)
Tối 2-4-6 18h-19h30 23/10/2017
Tối 2-4-6 18h30-20h 9/10/2017 144 ĐINH TIÊN HOÀNG BÌNH THẠNH
Tối 3-5 18h30-21h 31/10/2017
Sáng T7 CN 8h45-11h15 7/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q.7 (GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều 2-4-6 13h30-15h 9/10/2017
Chiều 3-5 13h30-16h 10/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 9/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 9/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 10/10/2017
Chiều 2-4-6 13h30-15h 2/10/2017 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH (GIẢM 20% LỚP CHIỀU)
Tối 2-4-6 18h-19h30 2/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 16/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 2/10/2017 HỒNG BÀNG Q6
Tối 2-4-6 19h30-21h 30/10/2017
NGUYỄN DUY TRINH Q2 (GIẢM 10%)
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017

CẤP 2
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)  8 TUẦN             
Tối 3-5 18h30-21h 24/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 9/10/2017 NGUYỄN DUY TRINH Q2
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017 HOÀNG MINH GIÁM 
Sáng T7 CN 8h-10h30 14/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 30/10/2017
Tố 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 9/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q7
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 16/10/2017 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 
Tối 3-5 18h30-21h 31/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 23/10/2017 HỒNG BÀNG Q6
Tối 2-4-6 18h-19h30 9/10/2017
Tối 2-4-6 20h-21h15 16/10/2017 144 ĐINH TIÊN HOÀNG BT
CẤP 3 Tối 2-4-6 18h-19h30 2/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)  8 TUẦN           
Tối 2-4-6 19h30-21h 9/10/2017
Tối 2-4-6 18h-19h30 30/10/2017
Chiều 3-5 13h30-16h 24/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q7
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017 HOÀNG MINH GIÁM
Tối 2-4-6 19h30-21h 23/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 23/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 3-5 18h30-21h 24/10/2017
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
Tối 2-4-6 19h30-21h 10/10/2017 HỒNG BÀNG Q6
Tối 3-5 18h30-21h 24/10/2017 144 ĐINH TIEN HOÀNG BT
CẤP 4 Tối 2-4-6 19h30-21h 2/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)  8 TUẦN                
Tối 3-5 18h30-21h 17/10/2017
Sáng T7 CN 8h-10h30 21/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017
Tối 3-5 18h20-21h 24/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017 HỒNG BÀNG Q6
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
CẤP 5 Tối 2-4-6 19h30-21h 2/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 9/10/2017 144 ĐINH TIÊN HOÀNG BT
Tối 2-4-6 19h30-21h 2/10/2017 HOÀNG MINH GIÁM
CẤP 6 Tối 3-5 18h30-21h 3/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
Tối 2-4-6 19h30-21h 2/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q7
CẤP 7 Tối 3-5 18h30-21h 26/9/2017 LÊ VĂN SĨ Q3
CẤP 8 Tối 2-4-6 19h30-21h 9/10/2017 ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
Tối 2-4-6 18h-19h30 30/10/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h 16/10/2017 PHÚ MỸ HƯNG Q7
ÂM HÁN VIỆT Sáng T7 CN 8h-11h15 14/10/2017 LÊ VĂN SĨ Q3  6 TUẦN  
LUYỆN DỊCH NÓI 
(TRUNG CẤP)
Sáng T7 CN 8h-11h15 14/10/2017
LUYỆN DỊCH NÓI
(CAO CẤP)
Sáng T7 CN 8h-11h25 14/10/2017
EPS-
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Sáng T2->T6  8h-11h15  16/10/2017  TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH      12 TUẦN   
Chiều T2->T6  13h30-16h45  2/10/2017
 Tối T2->T6  18h-21h  23/10/2017
 ÔN THI EPS  Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  8 TUẦN
 BIÊN PHIÊN DỊCH 1           Chiều T2->T6  13h30-16h45  2/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 20-30%)   8 TUẦN                          
 Chiều T2->T6  13h30-16h45  2/10/2017
 Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  PHÚ MỸ HƯNG Q7 
 Chiều T2->T6  13h30-16h45  9/10/2017
 Sáng T2->T6  8h-11h15  9/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3  
 Chiều T2->T6  13h30-16h45  9/10/2017 
 Tối T2-4-6  18h-21h  23/10/2017
 Sáng T2->T6  8h-11h15  16/10/2017  TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH  
 Chiều T2->T6   13h30-16h45  9/10/2017 
 Tối T2->T6  18h-21h  23/10/2017
 BIÊN BIÊN DỊCH 2        Sáng T2->T6  8h-11h15  23/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
 Sáng T2->T6  8h-11h15  30/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3 
 Tối 2-4-6  17h45-21h  9/10/2017
 Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH  
 Sáng T2->T6  8h-11h15  30/10/2017
 Tối T2->T6  18h-21h  23/10/2017
 Chiều T2->T6  13h30-16h45  23/10/2017  PHÚ MỸ HƯNG Q7
 BIÊN PHIÊN DỊCH 3    Sáng T2->T6  8h-11h15  9/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
 Sáng T2->T6  8h-11h15  23/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3 
 Tối T2-4-6  17h45-21h  16/10/2017
 BIÊN PHIÊN DỊCH 4   Chiều T2->T6  13h30-16h45  2/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM5-50%)
 Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3
 BIÊN PHIÊN DỊCH 5   Sáng T2->T6  8h-11h15  23/10/2017  ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 (GIẢM 5-50%)
 Sáng T2->T6  8h-11h15  2/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3
 BIÊN PHIÊN DỊCH 6   Sáng T2->T6  8h-11h15  23/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3
 Sáng T2->T6  8h-11h15  9/10/2017  PHÚ MỸ HƯNG Q7
 BIÊN PHIÊN DỊCH 7  Sáng T2->T6  8h-11h15  9/10/2017  LÊ VĂN SĨ Q3
      CÁC BẠN VUI LÒNG ĐĂNG KÍ ĐÓNG HỌC PHÍ TRƯỚC 3 NGÀY KHAI GIẢNG
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176