21Tháng 72018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11- KHÓA 508

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11- KHÓA 508

Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày
khai giảng
Học tại cơ sở
Cấp 1 TỐI 2-4-6 18h-19h30 13/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-20%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 11/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Chiều 2-4-6 13h30 - 16h 06/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 07/11/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 13/11/2017
Tối 2-4-6 17h45-19h15 27/11/2017
Chiều 2-4-6 15h30 - 17h 06/11/2017 Trương Công Định
Chiều 3-5 13h30 - 16h 14/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 13/11/2017
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 13/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h 21/11/2017
CHIỀU T35 13H30-16H 31/10/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7
CHIỀU T246 13H30-15H 13/11/2017
TỐI T246 19H30-21H 30/10/2017
TỐI T246 18H-19H30 6/11/2017
TỐI T35 18H30-21H 7/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 13/11/2017     Hoàng Minh Giám, Q.PN
TỐI T35 18H30-21H 7/11/2017 144 Đinh Tiên Hoàng, Q.BT
TỐI T246 19H30-21H 27/11/2107
Tối 2-4-6 18h00-19h30 13/11/2017 HỒNG BÀNG, Q.6
Tối 3-5 18h00-21h00 21/11/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 20/11/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
Tối T3-5 18h-20h30 28/11/2017
Tối 2-4-6 18h00-19h30 06/11/2017 Nguyễn Trãi, Q.5

Tối T3-5
18h-20h30 21/11/2017
CẤP 2 TỐI T3-5 18H30-21H 31/10/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
TỐI T3-5 18H30-21H 07/11/2017
TỐI T2-4-6 18h-19h30 20/11/2017
Sáng T7-CN 8h00-10h30 25/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 06/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 14/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 06/11/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 04/12/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 31/10/2017
CHIỀU T246 13H30-15H 20/11/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7           
TỐI T246 18H-19H30 13/11/2017
TỐI T246 19H30-21H 27/11/2017
TỐI T35 18H30-21H 7/11/2017
Tối 3-5 18h30 - 21h 28/11/2017 Hoàng Minh Giám 
TỐI 2/4/6 20H-21H15 6/11/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối 3-5 18h30-21h00 05/12/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2                             
CẤP 3 TỐI 2-4-6 18h-19h30 06/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 04/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-19h15 20/11/2017
Tối 2-4-6 19h30-21h00 6/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 07/11/2017
Tối 3-5 18h30-21h00 21/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 27/11/2017 Trương Công Định
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 06/11/2017
CHIỀU T35 13H30-16H 31/10/2017 Phú Mỹ Hưng, Q.7           
TỐI T246  18H-19H30 27/11/2017
TỐI T35 18H30-21H 14/11/2017
Tối 2-4-6 18h - 19h30 27/11/2017     Hoàng Minh Giám 
TỐI 3/5 18H30-21H 1/11/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
Tối 2-4-6 18h00-19h30 04/12/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2                                 
CẤP 4 TỐI T2-4-6 19h30-21h 06/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Tối 3-5 18h30-21h00 7/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30 - 21h 07/11/2017 Trương Công Định
TỐI T246 18H-19H30 27/11/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7        
Tối 2-4-6 18h - 19h30 06/11/2017 Hoàng Minh Giám 
Tối 2-4-6 18h00-19h30 20/11/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2                                
CẤP 5 TỐI T3-5 18h30-21h 07/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
TỐI T35 18H30-21H 21/11/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Cấp 6 Tối 3-5 18h30-21h00 28/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 27/11/2017 Hoàng Minh Giám 
Cấp 7 TỐI T3-T5 18h30-21h 28/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 25/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30 - 21h 21/11/2017 Trương Công Định
CẤP 8 TỐI 2-4-6 18h-19h30 13/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng T7-CN 8h00-10h30 11/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 21/11/2017
ÂM HÁN VIỆT Tối 3-5 18h30-21h00 07/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20%)
Giao Tiếp 1 Tối 2-4-6 19h30-21h00 20/11/2017
Giao Tiếp 2 Tối 2-4-6 17h45-19h15 13/11/2017
  EPS - Xuất Khẩu                    Lao Động  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/11/2017 Trương Công Định
Chiều T2 → T6 13h30 - 16h45 06/11/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 27/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 1 SÁNG T2->T6 8H-11H15 06/11/2017 Điện Biên Phủ,Q.3
(GIẢM 5-30%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 20/11/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 13/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều 2->6 13h30-16h45 13/11/2017
Chiều 2->6 13h30-16h45 27/11/2017
Tối 2-4-6 17h45-21h00 07/11/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 20/11/2017 Trương Công Định
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 06/11/2017
Tối T2 → T6  18h-21h 06/11/2017
SÁNG T2 -> T6 8H - 11H15 06/11/2017 Phú Mỹ Hưng,Q.7
     (GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)           
SÁNG T2 -> T6 8H - 11H15 27/11/2017
CHIỀU T2 -> T6 13H30-16H45 13/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 2 SÁNG T2->T6 8H-11H15 13/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 27/11/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 06/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 30/10/2017 Trương Công Định
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 04/12/2017
SÁNG T2 -> T6 8H - 11H15 06/11/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Biên Phiên Dịch Cấp 3 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 20/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 27/11/2017
Sáng 2->6 8h00-11h15 30/10/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h00 27/11/2017
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 04/12/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  18h-21h 13/11/2017
SÁNG T2 -> T6 8H - 11H15 13/11/2017  Phú Mỹ Hưng, Q.7           
Biên Phiên Dịch Cấp 4 SÁNG T2->T6 8H-11H15 20/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 06/11/2017 Trương Công Định
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 5 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 27/11/2017 Điện Biên Phủ, Q.3
(GIẢM 5-30%)
Sáng 2->6 8h00-11h15 27/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 04/12/2017 Trương Công Định
Tối T2 → T6  18h-21h00 04/12/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 27/11/2017
Biên Phiên Dịch Cấp 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 27/11/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176