21Tháng 72018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 -

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 -

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/ 2018
(Các bạn bấm vào Xem thêm hoặc Readmore để xem lịch đầy đủ các cơ sở nhé)
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở Thời gian học
CẤP 1 TỐI 3-5 18H30-21H 13/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
(Giảm 5- 20%)
8 TUẦN
CHIỀU T7
SÁNG CN
(GIẢM 20%)

T7 :13H30-16H
CN: 8H-10H30
17/03/2018
31/03/2018
 
Sáng T7-CN 8h00-10h30 10/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 24/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 12/03/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 26/03/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 06/03/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 20/03/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 12/03/2018 72 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30-21h 20/03/2018
SÁNG T7 - CN 8h00 - 10h30 03/03/2018 Phú Mỹ Hưng
TỐI T2-4-6 18h00-19h30 19/3/2018
CHIỀU T3-5 13h30-16h00 6/3/2018
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 12/3/2018 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 17h45-19h15 12/3/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
TỐI 2-4-6 18H00-19H30 12/3/2018 Hồng Bàng Q6
TỐI 2-4-6 18H00-19H30 12/3/2018 Nguyễn Trãi Q5
CẤP 2 TỐI 2-4-6 18h-19h30 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3 8 TUẦN
TỐI 3-5 18H30-21H 6/3/2018
TỐI 3-5 18H30-21H 20/3/2018
TỐI 2-4-6 19H30-21H 26/3/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 13/03/2018
Tối 2-4-6 19h45-21h15 12/03/2018 72 Trương Công Định
Tối 2-4-6 18h - 19h30 12/3/2018 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 20h-21h15 12/3/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
TỐI 2-4-6 19H30-21H00 5/3/2018 Hồng Bàng Q6
CẤP 3 TỐI 2-4-6 19H30-21H 19/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3 8 TUẦN
TỐI 2-4-6 18H-19H30 26/3/2018
Sáng T7-CN 8h00-10h30 03/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T7-CN 8h00-10h30 17/03/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 05/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 12/03/2018
Tối 3-5 18h30-21h00 20/03/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 19/03/2018 72 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30 - 21h 6/3/2018 Hoàng Minh Giám
Tối 2-4-6 18h30-20h 12/3/2018 144 Đinh Tiên Hoàng
CẤP 4 TỐI 2-4-6 18H-19H30 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h00 12/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h00 20/3/2018
Tối 2-4-6 19h45-21h15 19/03/2018 72 Trương Công Định
Tối 3-5 18h30 - 21h 27/03/2018
CẤP 5 TỐI 2-4-6 18H-19H30 12/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3 8 TUẦN
Sáng T7-CN 8h00-10h30 31/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30-21h00 26/03/2018
TỐI T2-4-6 19h30-21h 19/3/2018 Phú Mỹ Hưng
Tối 2-4-6 18h - 19h30 5/3/2018 Hoàng Minh Giám
Tối 3-5 18h30 - 21h 6/3/2018
 Cấp 6 Tối 3-5 18h30-21h00 13/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Cấp 7 Tối 3-5 18h30-21h00 06/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 19h30 - 21h 5/3/2018 Hoàng Minh Giám
Cấp 8 Sáng T7-CN 8h00-10h30 10/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
TỐI T2-4-6 19h30-21h 5/3/2018 Phú Mỹ Hưng
Cấp 9 Sáng T7-CN 8h00-10h30 03/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 3-5 18h30-21h 06/03/2018
CẤP 10 TỐI 2-4-6 19H30-21H 12/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
ÂM HÁN VIỆT Sáng T7-CN 8h00-11h15 10/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 6 TUẦN
Chiều 2-4-6 13h30-16h45 12/03/2018
Luyện dịch nói
sơ cấp 
Chiều 3-5 13h30-16h 13/3/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Luyện dịch nói
trung cấp 
Chiều 3-5 13h30-16h 13/3/2018
ÔN TOPIK I

Chiều 2-4-6 13h30-16h45 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3  8 TUẦN
Chiều 2-4-6 13h30-16h45 19/03/2018
CHIỀU T2-4-6 13h30 - 16h45 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng 8 TUẦN
ÔN TOPIK II

Chiều 2-4-6 13h30-16h45 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h 12/03/2018
CHIỀU T2-4-6 13h30 - 16h45 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng
KLPT- EPS Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/03/2018 72 Trương Công Định 12 TUẦN
Tối T2 → T6 18h-21h 19/03/2018
Giao Tiếp 1 Chiều 2-4-6 13h30-16h00 12/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 8 TUẦN
Chiều 3-5 13h30-16h00 20/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-19h15 19/03/2018
Biên phiên dịch cấp 1 SÁNG T2->T6 8H00-11H15 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
(Giảm 5-20%)
8 TUẦN
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 12/3/2018
Sáng 2->6 8h00-11h15 5/3/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3 
Sáng 2->6 8h00-11h15 19/3/2018
Chiều 2->6 13h30-16h45 12/3/2018
Chiều 2->6 13h30-16h45 26/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-21h 19/03/2018
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/03/2018 72 Trương Công Định
Chiều T2 → T6 13h30-16h45 19/03/2018
Tối T2 → T6 18h-21h 03/12/2018
SÁNG T2 -> T6 08h00 - 11h15 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng
TỐI T2-4-6 17h45 - 21h 05/03/2018
CHIỀU T2 -> T6 13h30 - 16h45 05/03/2018
Biên Phiên Dịch Cấp 2 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 19/03/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 26/03/2018
Sáng 2->6 8h00-11h15 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 19/03/2018
Tối 2-4-6 17h45-21h 05/03/2018
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 12/03/2018 72 Trương Công Định
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 26/03/2018
Biên Phiên Dịch Cấp 3 SÁNG T2->T6 8h-11h15 19/03/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
SÁNG T2 -> T6 08:00 - 11:15 05/03/2018 Phú Mỹ Hưng
Biên Phiên Dịch Cấp 4 SÁNG T2->T6 8H-11H15 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
Tối 2-4-6 17h45-21h 26/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng T2 → T6  8h00-11h15 26/03/2018 72 Trương Công Định
Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng 2->6 8h00-11h15 5/3/2018 Điện Biên Phủ  Q.3
Sáng 2->6 8h00-11h15 12/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Sáng 2->7 8h00-11h16 05/3/2018 Phú Mỹ Hưng
Biên Phiên Dịch Cấp 6 Sáng 2->6 8h00-11h15 05/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Biên Phiên Dịch Cấp 7 Sáng 2->6 8h00-11h15 12/03/2018 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 3 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176