21Tháng 62018

Bạn đang ở trang: Home Lịch khai giảng LỊCH KHAI GIẢNG 4/2018

LỊCH KHAI GIẢNG 4/2018

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2018 - KHÓA 513
Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày KG Học tại cơ sở Thời gian học
CẤP 1 TỐI 2-4-6 19H30-21H 02/04/2018

ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Giảm 10-15%)

8 TUẦN
CHIỀU T7
SÁNG CN
T7:13H30-16H & CN:8H-10H30 14/04/2018
CHIỀU T7
SÁNG CN
T7:13H30-16H & CN:8H-10H30 28/04/2018
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 07/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3

SÁNG T7-CN 8h00-10h30 21/4/2018
TỐI 2-4-6 17h45-19h15 02/04/2018
TỐI 2-4-6 17h45-19h15 23/4/2018
TỐI 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 03/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 10/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018
CHIỀU 2-4-6 13h30-16h 16/04/2018
TỐI 2-4-6 18h30-20h00 09/04/2018 144 ĐINH TIÊN HOÀNG
TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018
TỐI 2-4-6 19h45-21h15 02/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

TỐI 2-4-6 19h45-21h15 23/04/2018
CHIỀU 2-4-6 13h30-15h 09/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h 17/04/2018
CẤP 1 CHIỀU T2-4-6 13H30-15H 9/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG

CHIỀU T3-5 13H30-16H 10/4/2018
TỐI T2-4-6 18H-19H30 9/4/2018
TỐI T2-4-6 19H30-21H 9/4/2018
TỐI T3-5 18H30-21H 3/4/2018
TỐI 3-5 18h30 - 21h 03/04/2018 HOÀNG MINH GIÁM

TỐI 2-4-6 19h30 - 21h 23/04/2018
TỐI 2-4-6 18h-19h30 26/4/2018 ĐẠI HỌC SÀI GÒN, Q5
TỐI 2-4-6 18h00-19h30 02/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP 
TỐI 2-4-6 19h30-21h00 16/4/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 10/4/2018
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 7/4/2018
CHIỀU T2-4-6 13H30-15H 16/04/2018
CHIỀU T3-5 13H30-16H 10/4/2018
TỐI 2-4-6 18H00-19H30 16/4/2018 687 HÔNG BÀNG, Q.6
CẤP 2 TỐI 3-5 18H30-21H 03/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ 8 TUẦN
TỐI 3-5 18H30-21H 24/04/2018
TỐI 2-4-6 19H30-21H 27/04/2018
TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 07/04/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
TỐI T2-4-6 19H30-21H 2/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG
TỐI 2-4-6 19h30 - 21h 16/04/2018 Hoàng Minh Giám

Tối 2-4-6 19h30-21h00 16/4/2018 ĐẠI HỌC SÀI GÒN, Q5
Tối 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
ST7-CN 8h00-10h30 14/4/2018
CẤP 3 TỐI 2-4-6 18H00-19H30 02/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ 8 TUẦN
TỐI 3-5 18H30-21H 24/04/2018
TỐI 2-4-6 18H-19H30 27/04/2018
Tối 2-4-6 18h - 19h30 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
Tối 3-5 18h30-21h 08/05/2018
TỐI T3-5 18H30-21H 3/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG
TỐI T2-4-6 18H-19H30 16/4/2018
CHIỀU 3,5 13H30-16H 3/4/2018
TỐI 2-4-6 18h-19h30 09/04/2018 ĐẠI HỌC SÀI GÒN, Q5
TỐI 3-5 18h30-21h00 17/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
CẤP 4 TỐI 2-4-6 18H-19H30 23/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 28/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018 144 ĐINH TIÊN HOÀNG
TỐI 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
TỐI 3-5 18h30 - 21h 27/03/2018
TỐI T3-5 18H30-21H 10/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG
CHIỀU T3-5 13H30-16H 17/4/2018
CẤP 5 TỐI 2-4-6 18h - 19h30 16/04/2018 HOÀNG MINH GIÁM
 
TỐI 2-4-6 18H-19H30 27/4/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 07/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3 8 TUẦN
TỐI 3-5 18h30-21h00 10/04/2018
Tối 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018 144 ĐINH TIÊN HOÀNG
Tối 2-4-6 18h - 19h30 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
 CẤP 6 Tối 3-5 18h30-21h 08/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
 CẤP 7 TỐI 2-4-6 19H30-21H 23/4/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
 CẤP 8 TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
 CẤP 9 SÁNG T7-CN 8h00-10h30 28/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
 CẤP 10 TỐI 3-5 18h30-21h00 24/4/2018
ÂM HÁN VIỆT SÁNG T7-CN 8h00-11h15 07/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3 6 TUẦN
TỐI 2-4-6 18h00-19h30 23/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Luyện dịch nói sơ cấp  TỐI 2-4-6 18h00-19h30 23/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Luyện dịch nói trung cấp  TỐI 3-5 18h30-21h00 10/04/2018
ÔN TOPIK I CHIỀU 2-4-6 13h30-16h45 09/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
8 TUẦN
CHIỀU 2-4-6 13h30-16h45 02/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
TỐI 2-4-6 18h00-21h00 23/4/2018
ÔN TOPIK II CHIỀU 2-4-6 13h30-16h45 02/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI 2-4-6 17h45-21h 02/04/2018
TỐI 2-4-6 17h45-21h 16/04/2018
TỐI 2-4-6 18h00-21h00 23/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
KLPT- EPS SÁNG T2 → T6  8h00-11h15 09/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 12 TUẦN
CHIỀU T2 → T6 13h30-16h45 16/04/2018
CHIỀU T2 -> T6 13H30-16H45 16/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Giao Tiếp 1 CHIỀU 2-4-6 13h30-16h00 09/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3 8 TUẦN
TỐI 2-4-6 18h00-19h30 16/04/2018
TỐI 2-4-6 19h30-21h00 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
SÁNG T7-CN 8h00-10h30 21/4/2018
Giao Tiếp 2 TỐI 3-5 18h30-21h00 10/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Giao Tiếp 3,4 SÁNG T7-CN 8h00-10h30 21/4/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Biên phiên dịch cấp 1 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 02/04/2018

ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Giảm 15%)

8 TUẦN
SÁNG 2->6 8h00-11h15 02/04/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
SÁNG 2->6 8h00-11h15 23/4/2018
CHIỀU T2->T6 13h30-16h45 02/04/2018
CHIỀU T2->T6 13h30-16h45 16/4/2018
SÁNG T2 → T6  8h00-11h15 02/04/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

SÁNG T2 → T6  8h00-11h15 16/04/2018
CHIỀU T2 → T6 13h30-16h45 09/04/2018
SÁNG 2->6 8H-11H15 2/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG

CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 2/4/2018 
SÁNG T2 ->T6 8h00-11h15 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
TỐI T2 ->T6 18h00-21h00 09/04/2018
Biên Phiên Dịch Cấp 2 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 02/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 09/04/2018
SÁNG 2->6 8h00-11h15 23/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
SÁNG T2 ->T6 8h00-11h15 16/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
TỐI T2 ->T6 13h30-16h45 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Biên Phiên Dịch Cấp 3 SÁNG T2->T6 8H-11H15 26/3/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 23/4/2018
SÁNG 2->6 8h00-11h15 23/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI 2-4-6 17h45-21h 23/4/2018
TỐI T2 → T6 18h-21h 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
SÁNG T2 ->T6 8h00-11h15 09/04/2018 QUANG TRUNG - GÒ VẤP
Biên Phiên Dịch Cấp 4 SÁNG T2->T6 8H-11H15 09/04/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
SÁNG 2->6 8h00-11h15 23/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI 2-4-6 17h45-21h 02/04/2018
SÁNG T2 → T6  8h00-11h15 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
SÁNG 2->6 8H-11H15 2/4/2018 PHÚ MỸ HƯNG
Biên Phiên Dịch Cấp 5 CHIỀU T2->T6 13h30-16h45 23/4/2018 ĐIỆN BIÊN PHỦ
CHIỀU2->6 13h30-16h45 23/4/2018 LÊ VĂN SĨ, Q.3
TỐI T2 → T6 18h-21h 07/05/2018 72, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 03 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176